Grå stær og sol

Kan man få grå stær av for mye soling?

Det er en del som tyder på at ekstrem solpåvirkning gjennom mange år kan gi grå stær. Funnene er usikre og gjør ikke at vi av den grunn ikke anbefaler øket bruk av solbriller her i landet. Hvis du tilbringer megen tid i sydlige strøk kan det stille seg annerledes.

Det er for å forhindre solforbrenning av øynene, som f. eks. sveiseblink, at solbriller kan være viktige.