Hvis man har nedsatt syn, og det ikke hjelper å få nye briller, kan forklaringen være svekkelse av netthinnen.

Hva er AMD?

Forkalkning på øynene, aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) og makuladegenerasjon er ulike navn på samme lidelse.

Hvor vanlig er sykdommen?

Tilstanden forekommer i varierende grad hos en av fire personer over sytti år, og er den hyppigste årsaken til nedsatt syn som ikke kan korrigeres med briller. En av ti personer over 70 år i Norge har mistet lesesynet på grunn av AMD.

Hvorfor ser man dårlig?

Synsinntrykk passerer først gjennom øyets overflate (hornhinnen) og deretter øyets linse før lyset treffer netthinnen. Netthinnens midterste punkt kalles den gule flekken (makula). Den er 5 millimeter i diameter og gir oss skarpsynet slik at vi kan lese, se på TV og se detaljene i et ansikt. Symptomene ved AMD skyldes at sansecellene i makula er svekket

Hvorfor blir sansecellene svekket?

Man vet ikke fullt ut hvorfor noen får AMD, men det er kjent at man er i faresonen hvis man har en eller flere av følgende kjennetegn:

- er over 50 år.
- er kvinne
- har høyt blodtrykk
- røyker
- er overvektig
- spiser lite frukt og grønt
- noen i den nærmeste familie har AMD

Er det ulike typer AMD?

Ja, det finnes en tørr og en våt type. Den tørre er vanligst og utvikler seg vanligvis gjennom flere år. Ved våt AMD blir synet raskt svekket.

Hva merker man?

Ved tørr AMD blir skarpsynet og fargesynet langsomt dårligere. Etter hvert kan bokstaver eller ord i en tekst bli borte slik at det blir vanskelig å lese. Ved våt AMD utvikler sykdommen seg mye raskere, og man kan man i tillegg oppleve at rette linjer (for eksempel i bøker) bli ujevne og ser ut til å bøye seg. Sykdommen medfører ingen smerter.

Når bør man søke lege?

Hvis du har symptomer som kan skyldes AMD bør du kontakte legen din. Dette er spesielt viktig hvis synssvekkelsen utvikler seg i løpet av kort tid.

Finnes det en behandling?

Det er kun den våte formen av AMD som kan behandles. Med korrekt behandling kan man bremse sykdommens utvikling og reparere noe av skaden som allerede har skjedd. De fleste pasienter kan da oppleve at synet holder seg på samme nivå. Enkelte oppnår også en viss forbedring av synet. Det er viktig at behandlingen blir igangsatt tidlig. Det øker sannsynligheten for et vellykket resultat. Ettersom behandlingstilbudet er i rask utvikling bør man forsikre seg om at medikamentene som blir brukt er offentlig godkjent til formålet.

Hva med hjelpemidler?

Mange har erfart at en lampe med forstørrelsesglass er til god hjelp når de skal kikke i blader og aviser.

Blir man helt blind?

Nei - det er kun makula som er rammet. Resten av netthinnen blir ikke berørt av sykdommen. AMD kan føre til at man blir leseblind og har problemer med å kjenne igjen mennesker (sosialt blind), men sidesynet svekkes ikke. De fleste beholder et ganske bra gangsyn.

Ønsker du mer informasjon om AMD kan du kontakte:

Norges Blindeforbund
PB 5900 Majorstuen
0308 Oslo
telefon 23 21 50 00
www.blindeforbundet.no