Grå stær (cataract) innebærer at øyets linse er blitt mer eller mindre uklar.

Linsen er like bak pupillen og gjør at øyet er i fokus når man ser på en gjenstand. Normalt er den linsen helt klar, så lysstrålene uhindret kan trenge inn gjennom øyet til sansecellene i øyets netthinne. Hovedsymptomet er at synet blir mer uklart. Mange blir mer plaget av blending enn før. I noen tilfeller kan fargeoppfattelsen bli noe forandret. Grå stær medfører ingen smerter.

Hvem får grå stær?

Det kan være medfødt, og man kan se det i alle aldre, men det er først og fremst en sykdom i de høyere aldersklasser.

Hos yngre mennesker sees det oftest på grunn av skader eller andre sykdommer i øyet.

Er det en vanlig sykdom?

Blant personer over 70 år er det meget vanlig.

Hvis man undersøker en rekke personer i 80-årsalderen, vil de ha litt uklarheter i linsen nesten alle sammen, men det er ikke på langt nær alle som har merket noe til det.

Hvordan utvikler det seg?

Det vanlige er at uklarheten i linsen utvikler seg ganske langsomt gjennom måneder og år, men hos noen kan det skje raskere. Det er vanskelig å forutsi hvem som utvikler grå stær raskt.

I de fleste tilfeller blir begge øyne etter hvert angrepet, men det kan gå mange år før det kommer i det andre øyet.

Hvorfor får man grå stær?

Det er et aldersfenomen akkurat som grå hår.

Man kjenner ikke i detalj den prosess som fører til at linsen mister sin klarhet.

Kan grå stær forebygges?

Noen sikre forebyggende midler kjenner man ikke.

Det er en del som tyder på at ekstrem solpåvirking gjennom mange år kan gi grå stær, men funnene er vage og gjør ikke at man av den grunn anbefaler øket bruk av solbriller her i landet.

Hva er behandlingen?

Man må operere. Da åpnes øyet og den uklare linsen fjernes.

I de aller fleste tilfeller går operasjonen fint, og synet blir normalt, hvis det ikke er noe annet galt med øyet som også forstyrrer synet.

For å oppnå et godt syn må den fjernede linsen erstattes med noe annet som kan samle lysstrålene inne i øyet. I våre dager blir det i de fleste tilfeller under operasjonen lagt inn en ny kunstig linse på den gamle linsens plass. Den blir liggende der hele tiden.

I noen øyne byr det på for stor risiko, og personen må da bruke en kontaktlinse eller en sterk plussbrille, en såkalt stærbrille, for å se godt.

Begge disse tingene byr på praktiske vanskeligheter, særlig for eldre mennesker.

Når bør den grå stæren opereres?

Hovedregelen er at tiden er inne for operasjon når det er blitt så meget grå stær at det er vanskelig å utføre daglige gjøremål. Det spiller stor rolle om bare det ene øyet er angrepet eller begge.

Før legen gir et råd vil han stille opp mot hverandre på den ene siden utsikten til en synsgevinst ved operasjonen, på den andre siden den risiko ved operasjonen som tross moderne teknikk fremdeles finnes.

Hva er en etterstær?

Noen ganger blir det etter operasjonen liggende igjen litt rester av linsen. Det er dette som kalles for etterstær. Det kan melde seg kortere eller lengere tid etter operasjonen.

Hvis det er så mye at det forstyrrer synet, må den behandles, og behandlingen skjer i våre dager først og fremst ved laserstråler.