Ved grønn stær er det sidesynet som først blir rammet.

Grønn stær er en gruppe sykdommer som har det til felles at øyetrykket blir høyere enn det nervetrådene inne i øyet tåler. Her er det selve synsnerven det går ut over.

På fagspråket blir grønn stær kalt for "glaucom".

Hva menes med øyetrykket?

Selve øyeeplet holdes utspilt av et trykk. Trykket dannes ved produksjon av en vanntynn væske inne i øyet. I et normalt øye holder trykket seg meget konstant hele døgnet.

Trykket måles enkelt og smertefritt hos legen med et spesielt instrument som heter tonometer.

Hvordan oppdages grønn stær?

Hvordan sykdommen viser seg er forskjellig ved de forskjellige typer.

Det er en akutt type som viser seg ved at øyet plutselig blir rødt og smertefullt og man får tåkesyn. Men vanligvis merker man ikke noe før synsnerven er skadet og deler av synet er falt bort. Synet rett frem holder seg ofte lenge. Det er sidesynet det først går ut over ved grønn stær.

Den eneste måten å oppdage grønn stær på før synsnerven er skadet er å få målt øyetrykket. At trykket ved en enkelt måling er normalt utelukker imidlertid ikke at det kan foreligge en grønn stær.

Hvem får grønn stær?

Det kan være medfødt og kan sees i alle aldre, men det vanligste er den aldersbetingede formen som viser seg ved et kronisk og snikende forløp i de høyere aldersgrupper.

Man regner med at cirka tre prosent av personer over 60 år har grønn stær. Hvis det er grønn stær i familien fra tidligere må man være ekstra på vakt.

Vet man hva grønn stær skyldes? Kan det forebygges?

Ved den vanlige aldersbetingede formen mener man at det er de fine kanalene som leder væsken ut av øyet som er blitt for trange.

Man kan ikke hindre sykdommen i å oppstå, men man kan prøve å oppdage den så tidlig som mulig før det har skjedd noen nevneverdig skade av synsnerven. Det som er ødelagt av synsnerven på grunn av grønn stær er nemlig borte for alltid.

Personer over 60 år bør derfor få undersøkt øynene regelmessig. Det er da ikke nok med en trykkmåling. Øyets indre må undersøkes, og det må foretas en undersøkelse av det vi kaller synsfeltet, det vil si sidesynet. En gang hvert annet år kan være passe.

Hvis det er grønn stær i familien ville jeg gjøre det årlig og starte allerede i 50 års alderen.

Hvilken behandling finnes det?

Vi har god behandling å by på, og i de fleste tilfeller kan vi klare å stoppe ødeleggelsen av synsnerven. Det er lettere jo tidligere diagnosen stilles.

Behandlingen dreier seg om forskjellige typer øyedråper, om tabletter, behandling med laserstråler eller operasjon.

Behandlingen går ut på å senke øyetrykket til et nivå som øyet tåler. Hva legen vil velge er avhengig av typen grønn stær og hvor alvorlig øyet er angrepet.

Det vanligste er å begynne med dråper til inndrypping i øyet kanskje bare morgen og kveld. Det er viktig å være klar over at slik behandling ikke helbreder sykdommen, men den kan holde den i sjakk.

Hvor lenge varer behandlingen?

Det dreier seg oftest om livslang behandling som ikke må avbrytes. Man må gå til regelmessig kontroll, og legens oppgave er da å passe på at behandlingen fortsatt er tilstrekkelig.

Ikke sjelden ser man at den grønne stæren forverres med årene, så den behandlingen man starter med er kanskje ikke lenger tilstrekkelig to år senere. Da må det gis en form for tilleggsbehandling.