Netthinneavløsning er en alvorlig synstruende sykdom.

På fagspråket kalles den "amotio retinae".

Netthinnen er en tynn hinne som kler øyets innside. Der sitter sansecellene som reagerer på de lysstrålene som faller inn i øyet. Denne reaksjonen skaper signaler som ledes bakover gjennom synsnerven til bakre del av hjernen hvor synsoppfattelsen finner sted.

Hvordan kan netthinnen løsne?

Det skyldes at det kommer dårlige partier i netthinnen hvor det ofte dannes et eller flere hull.

Øyets indre er fylt av en klar masse som kalles glassvæsken. Samtidige forandringer i denne sees nesten bestandig. Normalt har den gelékonsistens, men med årene blir den ofte mer eller mindre tyntflytende.

Når noe av den tyntflytende glassvæsken trenger inn gjennom et hull i netthinnen, vil det føre til at netthinnen løsner.

Hvem får netthinneavløsning?

Det kan sees i alle aldre, men er først og fremst en sykdom i høyere aldersklasser.

Nærsynte mennesker er mest utsatt. Det henger sammen med at nærsynte øyne er "store og lange" - og hvor det hyppigere sees forandringer både i netthinnen og glassvæsken.

Hos noen er det arvelig, og ikke sjelden sees det etter skader eller operasjoner på øynene. Man regner for eksempel med at vel én prosent av pasienter som opereres for grå stær får en netthinneavløsning en tid etterpå.

Hvilke symptomer gir en netthinneavløsning?

Den helt typiske sykehistorie er at man en tid merker små lynglimt i det ene øyet. Så kan synet plutselig bli mer eller mindre sløret, og man ser flekker og tråder som beveger seg foran øyet.

En tid senere kommer det en mørk skygge på siden av synet, - oppad, nedad eller på en av sidene. Denne skyggen blir ikke borte, men sprer seg langsomt innover mot sentrum.

Synet rett fram er lenge normalt, men til slutt når skyggen fram dit, og synet faller da plutselig sterkt. I mange tilfeller er ikke sykehistorien så typisk. Pasienten har bare merket en forholdsvis rask svekkelse av synet.

Hva kan gjøres med netthinneavløsning?

Behandlingen er operasjon, og jo tidligere man kan komme til, desto bedre blir resultatet. Noen ganger må det opereres flere i flere omganger, men i de fleste tilfeller klarer man å feste netthinnen igjen.

I ganske mange tilfeller blir likevel ikke synet fullt så godt som det var før. Det gjelder særlig hvis den gule flekk i netthinnen har løsnet, og jo lenger den har vært løs, desto dårligere blir gjerne sluttresultatet.

Kan man få netthinneavløsning flere ganger på samme øyet

Ja, det kan man.

Det kan komme nye hull som gjør at netthinnen kan løsne et annet sted i øyet.

Kan det gjøres noe forebyggende?

Hvis legen får øye på hull i en netthinne før den har begynt å løsne, kan man behandle med laserstråler rundt hullet og på den måten lodde netthinnen godt fast.

Pasienten må da være kommet til legen på grunn av lynglimtene eller at det plutselig har kommet en del streker og prikker i synet.