Denne sykdommen som på fagspråket heter aldersbetinget maculadegenerasjon har noe forskjellig betegnelse blant folk. De fleste kaller det aldersforandringer på netthinnen, noen forkalkninger på netthinnen.

Er det en vanlig sykdom?

Det er den vanligste årsaken til varig svaksynthet hos eldre mennesker, og blant personer over 80 år er den meget utbredt.

Hva er det for en sykdom?

Det er en bestemt liten del av netthinnen hvor sansecellene gradvis blir ødelagt. Det er dessverre akkurat den beste delen av netthinnen, den som kalles den gule flekk. Det er der det er aller tettest med sanseceller, og det er den delen vi retter mot det vi skal se på foran oss. Det er den som gir oss det mest detaljerte syn og som brukes når man skal se på de minste ting, for eksempel bokstaver. Hele resten av netthinnen berøres ikke av denne sykdommen.

Hva skyldes dette?

Den gule flekk er bygget på en helt spesiell måte og har en helt spesiell blodforsyning, forskjellig fra den øvrige netthinnen. Vi regner med at det er denne blodtilførselen som svikter på grunn av aldersforandringer i blodkarene.

Hva er symptomene?

Det første man merker er ofte at rette linjer begynner å slå bukter på seg. Så kommer det ganske små blinde flekker som gjør at bokstavene blir borte og skaper vanskeligheter ved lesing. Etter hvert blir synsstyrken gradvis dårligere.

Det er en utvikling som vanligvis strekker seg over måneder og år, og etter hvert blir som oftest begge øyne rammet. Det er synet rett frem som blir dårlig, mens sidesynet holder seg normalt. Sykdommen fører derfor aldri til fullstendig blindhet, men det ender med forskjellige grader av svaksynthet. Man beholder et godt gangsyn.

Hvordan stilles diagnosen?

Den stilles ved undersøkelse hos øyenlege. Ved inspeksjon av øyets indre ser han forandringen av den gule flekk.

Finnes det noen behandling?

Vi har ikke noen god behandling av dette. I knapt 10% av tilfellene vil vi prøve behandling med laserstråler. Av og til kan man se en viss effekt av dette. Hvilke tilfeller som egner seg for laserbehandling vil vanligvis øyelegen kunne bestemme etter hvordan den gule flekk ser ut. Som oftest må det gjøres en ekstra undersøkelse hvor blodsirkulasjonen i netthinnen undersøkes nærmere.

Er det noe annet som kan gjøres?

Det som først og fremst plager pasientene er at det gradvis blir vanskeligere å lese. Det finnes et meget stort utvalg av spesialbriller og luper som lenge kan være til nytte ved lesing. Det finnes til og med TV-apparater hvor teksten i boken overføres til TV-skjermen og kan forstørres der etter ønske. Den enkelte pasient bør helst prøve en del av disse tingene for å se hva som passer best.

Hvor finner man slikt hjelpeutstyr?

I en del fylker finnes såkalte Hjelpemiddelsentraler hvor de har et godt utvalg og fagfolk som gir råd og veiledning. Øyelegen vil alltid kunne gi råd, og mange øyeavdelinger og optiske forretninger har et godt utvalg av optiske hjelpemidler.

Mange av disse pasientene vil ha stor glede av å kontakte Blindeforbundet som har et godt service-apparat med for eksempel lydaviser og bøker innlest på bånd.