Spørsmål: Min mor tror linsen eller en hinne i øyet hennes har løsnet. Hun sier at det har oppstått en flekk i det ene øyet, og at hun nå ser en slags geleaktig ting som beveger seg. Kan du gi oss noe informasjon om dette?

Svar: Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at glasslegemet i øyet hennes kanskje har løsnet. Glasslegemet er en gjennomsiktig, geléaktig væske som fyller rommet mellom øyets linse og netthinne. Denne massen utgjør 80 prosent av øyets totale volum og bidrar til å gi øyet dets kuleform.

Såkalt glasslegemeavløsning er en vanlig aldersforandring som forekommer hos de fleste mennesker over 60 år. Typiske symptomer er mange bevegelige flekker eller «fluer» i synsfeltet og til dels uklart syn. Enkelte beskriver det som «å se under vann». Tilstanden er i seg selv ikke farlig, men den kan utvikle se videre til netthinneløsning. Netthinnen er en tynn hinne som kler innsiden av øyet. Den består blant annet av celler som registrerer synsinntrykkene som øyet mottar og formidler disse videre til hjernen. Hvis din mor får et tettere slør eller gardinlignende skygge, kan dette være symptomer på at det har gått hull på netthinnen som følge av glasslegemet har løsnet. Da er det viktig å oppsøke lege raskt slik at hun kan få festet netthinnen igjen. I motsatt fall kan synet på det aktuelle øyet gå tapt. Personer som er sterkt nærsynte er disponert for å få skrumpning av glassvæsken tidligere i livet enn mennesker med normalt syn. Nærsynte har også en noe svakere netthinne. Tidligere operasjoner (for eksempel for grå stær), skader (som en tennisball, håndball eller fotball mot øyet) eller sykdommer (deriblant diabetes) er andre faktorer som øker risikoen for at netthinnen løsner.

Selv om jeg tror symptomene som din mor beskriver kan være en ganske ufarlig aldersforandring, er mitt råd at hun kontakter lege snarlig slik at hun får en sikker vurdering.