Spørsmål: Hvorfor man gråter tårer når man er lei seg. Vet du noe om det?

Svar: Tårer lages av tårekjertlene på innsiden av øyelokkene. Væsken smører og vasker øyets overflate. Produksjonen øker hvis øyene blir irriterte på grunn av et rusk eller annen øyeskade, av stoffer vi reagerer allergisk mot, av bakterier eller virus når vi har en øyekatarr eller av svovelsyre når vi skjærer løk. Vi vet dessverre ikke hvorfor gråt er ledsaget av tårer, og mennesket er faktisk den eneste dyrearten som feller tårer når det er lei seg. Andre dyrearter produserer tårer, hvis øynene blir skadet eller irriterte, men ikke ved sorg. Mennesket tåreproduksjon begynner først ved to måneders alderen. Nyfødte gråter derfor "tørt".

Det er ulike teorier om hvorfor mennesker feller tårer når de er triste. Tårevæsken vi produserer ved gråt har en annen sammensetning enn den vi lager når øynene er irriterte. De triste tårene inneholder 20 prosent mer protein blant annet som følge av stresshormoner og signalstoffer med endorfinlignende virkning. Endorfiner virker beroligende og bedrer humøret. Det gjør at man etter å ha grått gjerne føler seg trett, men lettere til sinns. Enkelte hevder at tårene er en måte å kvitte seg med overskudd av stresshormoner. Det synes jeg er en underlig forklaring ettersom væskemengden vi utskiller ved gråt tross alt er svært beskjeden. Andre mener at tårenes funksjon er å vise omverdenen at sorgen er ekte og overveldende, og at det framkaller nødvendig sympati og omsorg. Det er som kjent ikke lett å felle tårer på kommando. Men det forklarer ikke hvorfor andre flokkdyr mangler denne uttrykksformen.

Selv om vi ikke fult ut kjenner de sorgfylte tårenes funksjon, er det sunt både for kropp og sjel å gråte når man er lei seg. Undersøkelser har vist at kvinner har rikeligere tåreproduksjon og gråter omlag fire ganger så ofte som menn. Det skyldes nok delvis at mange kvinner har nærere kontakt med sitt følelsesliv, en egenskap som gjør at de ofte bearbeider motgang i livet mer konstruktivt enn det menn gjør.