Forkalkning på øynene, aldersbetinget netthinnesvekkelse og makuladegenerasjon (AMD) er ulike navn på samme lidelse. Tilstanden forekommer i varierende grad hos en av fire personer over sytti år, og er den vanligste årsaken til svaksynthet som ikke kan korrigeres med briller.

Synsinntrykk passerer først gjennom øyets overflate (hornhinnen) og deretter øyets linse før lyset treffer netthinnen. Netthinnens midterste punkt kalles den gule flekken (makula). Den er 5 millimeter i diameter og gir oss skarpsynet slik at vi kan lese, se på TV og se detaljene i et ansikt. Symptomene ved AMD skyldes at sansecellene i makula er svekket som følge av lysets påvirkning gjennom et langt liv. Røyking, høyt blodtrykk og arvelige faktorer er også av betydning. Sidesynet svekkes ikke, og man beholder vanligvis et ganske bra gangsyn. Det finnes dessverre ingen virkelig effektiv behandling mot denne øyesykdommen utover praktiske hjelpemidler. Mange har erfart at en lampe med forstørrelsesglass er til god hjelp når de skal kikke i blader og aviser.

Ettersom AMD ikke kan kureres er det viktig å beskytte seg mot å bli rammet av den. Utover røykeslutt og god kontroll med blodtrykket ser kostholdet ut til å spille en rolle. En grundig gjennomgang av forskning som har vært utført for å belyse kostholdets betydning viser at man ved å spise rikelig med grønne grønnsaker minsker risikoen for å utvikle AMD. Det skyldes innholdet av fargestoffene (pigmentene) lutein og zeaxanthin. Øyet bruker disse stoffene til å beskytte seg mot sol og andre påvirkninger som framskynder aldringsprosessen. Ved å spise mat som er rikt på lutein og zeaxanthin styrker man øynenes innebygde, naturlige solfilter og tilfører dem pigmentet de trenger for å fungere. En annen viktig kilde til disse stoffene er egg. En rekke studier viser at man ved å spise et egg hver dag øker blodets innhold av lutein med 20-30 prosent. Det ser også ut til at kroppen bedre nyttiggjør seg lutein når det kommer fra egg enn fra grønnsaker. Selv om resultatene er lovende, er det klart at egg ikke kan kurere netthinnesvekkelse. Forskningen viser likevel at et kosthold som er rikt å grønnsaker og et egg eller to daglig kan redusere faren for å bli rammet av AMD eller forsinke sykdommens utvikling.

Kilde: Bandolier 2007