Det er ikke nødvendig for svaksynte barn å gå med lapp på øyet hele dagen.

Tre til fire timer om dagen er nok.

Det viser en ny undersøkelse ved City University of London og McGill University in Montreal.

Skjeling eller ett nærsynt og ett langsynt øye kan svekke synet (såkalt amblyopi). Det skyldes at barn lærer fort at de ser bedre ved å kun bruke det ene øyet, men da vil ikke synet utvikle seg i det andre.

Uten behandling vil dermed barnet vokse opp med ett blindt øye, selv om øyet i utgangspunktet var friskt.

Vanligste behandling mot amblyopi er å dekke til det friske øyet og tvinge barnet til å bruke det svakeste øyet.

Undersøkelsen slår fast at barn som går med øyelapp seks til tolv timer om dagen, ikke oppnår bedre resultater enn barn som kun har lapp på øyet i tre til seks timer.

Fremgangen er derimot betraktelig tregere hos barn som bruker lapp i mindre enn tre timer. Unntaket var barn under fire år som trenger langt mindre tid med øyelappen sammenlignet med eldre barn.

Leger bør kan anbefale mer kortvarig bruk av øyelapp, mener forskerne som påpeker at det vil være enklere å gjennomføre for småbarnsfamilier.

97 barn mellom 3-8 år deltok i undersøkelsen.

Kilde: British Medical Journal 2007