Personer som kjøper kontaktlinser over nettet går sjeldnere til øyekontroll.

Personer som handler linser over nettet går sjeldnere til synskontroller enn de som kjøper linser av optikere.

Det viser en studie ved Brooklyn College.

Resultatene viser at 86 prosent av de som handler linser fra optiker går til årlige kontroller. Bare 76 prosent av nettkjøperne gjør det samme.

Under en slik linsekontroll vil en blant annet få testet om styrken bør justeres. Feil styrke kan føre til tretthet, svimmelhet, redusert syn og hodepine. I tillegg kan komplikasjoner og feil bruk av linser oppdages.

Når det gjelder oppfølgingskontroller - hvor en får sjekket at linsene og passformen er riktig - er forskjellene enda større. 57 prosent av de som kjøper linser fra optiker går til oppfølging, mot kun 29 prosent av netthandlerne.

De fleste deltakerne har også mer tiltro til linser kjøpt hos en faglært. 90 prosent mener de gjør et trygt kjøp hos en optiker. 77 prosent av nettkjøperne føler seg like sikre på nettbutikkene.

Forskerne understreker at selv om kontaktlinser anses som ufarlige, innebærer det likevel risikoer ved feil bruk. Det er dermed best å besøke en optiker jevnlig for kontroll.

150 personer deltok i undersøkelsen.

Kilde: Optometry: Journal of the American Optometric Association