Mannen til Sigrun syntes det var for lite som skjedde i livet hans.

Sigrun bruker Marevan, et blodfortynnende middel, på grunn av hjerteproblemer. Hun kom for å sjekke at hun dosen hun bruker er riktig.

Da jeg fylte ut medisinkortet hennes fortalte hun at hjertet ikke var så verst. Hvis hun tok det litt rolig i motbakkene kunne hun gå lange turer. Det var slik hun likte å mosjonere.

Pasient Det som plager meg mest nå er hvordan det skal gå med mannen min.

Lege Hva er det som bekymrer deg? spurte jeg.

Pasient Han virker så lei og deprimert. Han er jo åtti år og sitter for det meste hjemme i stolen sin. Ettersom han er ti år eldre enn meg, orker jeg mye mer enn det han gjør.

Lege Hvorfor er han deprimert tror du?

Pasient Jeg tror han føler det skjer for lite i livet hans. Han har alltid likt å engasjere seg. Nå virker han likegyldig til det meste rundt seg.

Lege Er det ikke noe han kunne begynne med da? Det er jo mange aktiviteter for eldre.

Pasient Ja, det er det jeg har sagt også. Det er et bra eldresenter i nærheten av oss med en rekke tilbud. I eldresenteret er det blant annet et dagsenter som jeg tror ville passe fint for han. Jeg vet at det er bra personale der.

Lege Men mannen din vil ikke?

Pasient Nei, han ønsker ikke å gå til eldresenteret. Han sier at han ikke er interessert i å bli stablet sammen med andre bare fordi han er gammel og vil heller være i fred hjemme.

Lege Det er vanlig å isolere seg hvis man blir deprimert. Men du som kjenner ham, tror du at han ville trives dersom han først begynte der?

Pasient Ja, jeg er overbevist om det! Det er mange hyggelige mennesker som går der, både menn og kvinner. Mannen min er i utgangspunktet veldig sosial og elsker å prate med folk.

Lege Da får du prøve å overtale ham til å være med et par ganger for å se hvordan det er. Jeg vet om flere eldre som har hatt sterk motvilje til å ta i bruk eldresenteret, og som har blomstret opp når de etter hvert har begynt å gå dit.

Sigrun fortalte at han sannsynligvis følte at han ble satt bort, Og at han trodde at hun ønsket ham ut av huset for å være i fred. På en måte er det jo også litt riktig for nå gikk de hverandre litt på nervene. Men det viktigste for henne var at han skulle bli mer fornøyd. Hun trodde at han ville trives godt med å få noen nye bekjentskaper og litt mer å engasjere seg i.

Pasient Det andre han frykter er at dette bare er første steg. Han tenker at hvis han begynner å bruke eldresenteret så er han ett skritt nærmere å flytte permanent inn på et hjem for eldre. Det ønsker verken han eller jeg, for vi er i god stand til å klare oss selv lenge ennå, i hvert fall slik situasjonen er nå.

Jeg fortalte at hun burde prøve å formidle dette helt tydelig slik at han virkelig skjønte at dette ikke var noe grep for å få ham inn i en aldersbolig eller et sykehjem etter hvert. Vi ble enige om å snakke sammen igjen om noen uker.