Ivar satte seg i stolen og så rett ned i gulvet.

Lege Hva kan jeg gjøre for deg?

Pasient Nei, jeg vet sannelig ikke om noen kan gjøre noe for en sånn som meg…

Lege En sånn som deg? Hva mener du?

Pasient Nei, jeg skal jo liksom være mann og familiefar og klare ting, men..

Stemmen hans brast.

Lege …og så føler du at du ikke klarer det du mener at du burde klare?

Pasient Ja, og jeg klarer virkelig ikke noe heller!

Ivar virket sint. Han så på meg som om han tenkte at jeg ikke ville tro på det han fortalte. Mange mennesker- og særlig menn - synes at det er vanskelig å snakke om psykiske plager. I de senere årene har begrep som å ”møte veggen” og ”utbrenthet” gjort dette noe lettere. Det skyldes kanskje at betegnelsene antyder at årsaken til problemene ligger utenfor personen.

Jeg spurte Ivar om han var sliten eller nedfor, og om det var derfor han ikke følte at han klarte det han ville. Men det var ikke det som plaget han mest.

Pasient Jeg er redd for alt mulig tull som ikke er farlig! Men nå er jeg egentlig mest redd for at jeg skal bli gal. Eller kanskje jeg er gal! Tror i alle fall at jeg snart har slitt ut både kona og barna på dette våset mitt!

"En av fire kvinner og menn blir rammet av angst i løpet av livet. Mange synes det er vanskelig å snakke om hvordan de sliter. Mens en sunn redsel kan forklares, opplever man angst som en pinlig og ubegrunnet frykt. "

 

Han hadde et fortvilet uttrykk i ansiktet

Lege Hvorfor er du redd for å bli gal, Ivar. Har du hatt problemer med å oppfatte virkeligheten noen gang?

Han så ned.

Jeg sa at mange mennesker sliter med depresjoner, angst eller vrangforestillinger av ulik art, og at jeg ville forsøke å hjelpe han. Samtaler med en psykolog, en psykiater eller fastlegen er ofte tilstrekkelig eventuelt supplert med medisiner som lindrer angst eller tungsinn. Jeg fortalte at behandling var frivillig, og at han fritt kunne si ”ja” eller ”nei” til mine forslag.

Ivar kremtet.

Pasient Ja, jeg kan jo like godt fortelle hvorfor jeg er kommet.

Han prøvde å le litt.

Pasient Det er den angstgreia du nevnte. Jeg vet det selv. Det er bare så idiotisk dumt at jeg ikke liker å si det. Det har bare blitt verre og verre, skjønner du! Fra å bare være litt stresset i forsamlinger så har jeg nå mange ganger slik skrekk at jeg ikke tør å gå utenfor døren! Ja, jeg sitter rett og slett inne og skjelver. Jeg er livredd for å gå ut og treffe andre mennesker slik at de kan se hvordan jeg er.

Lege Jeg skjønner at det er plagsomt for deg.

Pasient Men hva kan du gjøre med dette? Jeg vet jo at det er idiotisk av meg. Det hjelper ikke at jeg sier til meg selv at det ikke er farlig å gå ut. Jeg er likevel pissredd og tror virkelig ikke det vil hjelpe meg at en eller annen psykolog skal si at det ikke er farlig, for det vet jeg jo fra før!

Lege Ja, jeg vet at du vet det, Ivar, men det finnes faktisk hjelp.

Den sterke angsten hadde gjort han meget usikker på sin mentale helse. Ivar hadde åpenbart store problemer med å fortelle om problemene. Jeg visste fra før at han var en fåmælt kar, og var derfor ikke overasket over at dette var vanskelig for han å snakke om. Jeg begynte med å formidle til han noen fakta om angst.

Vanligvis vet man ikke helt hva man er redd for, men merker bare at man blir forknytt eller usikker.

Den som strever med angst blir tappet for krefter og kan bli sliten og irritabel. Det skyldes også den lave selvfølelsen som ofte ledsager angst. Lite overskudd kan forårsake konflikter med omgivelsene som ytterliggere svekker selvtilliten. Når man strever med slike problemer kan glede, forventning, nærhet og kjærlighet og andre viktige sider av følelseslivet bli stengt ute og dagene bli flate og grå.

Graden av angst varierer fra en lett uro til panikk. Typiske symptomer er skjelving, hjertebank, kaldsvette, hetetokter, svimmelhet, pustevansker og muskelspenninger. Mange kjenner en konstant uro og unngår ulike situasjoner i frykt for at angsten skal ramme dem. De utvikler en angst for angsten. Ikke sjelden blir den det største problemet.

Et annet vanlig problem er at angsten etter hvert omfatter stadig flere situasjoner. Det kan skje hvis man av en eller annen grunn har kjent angst i en situasjon og siden forbinder angsten med de menneskene eller omgivelsene man var i da den inntraff. Hvis man på den måten opplever et økende antall situasjoner som truende, kan man føle at angstlidelsen med tiden kommer helt ut av kontroll.

Hva er mennesker med angst redde for? Noen blir urolige av å være alene. Andre føler seg beklemt av å være sammen med mennesker. Enkelte har dødsangst og frykter ulike sykdommer. Noen sliter med ubehagelige tanker som trenger seg på. Andre forsøker å mestre angsten ved å gjennomføre ulike ritualer eller oppgaver på en bestemt måte. Det kan gi en følelse av kontroll, men når slike rutiner blir hyppige eller tidkrevende kan hverdagen bli vanskelig.

Ivar var redd for å gå ut blant mennesker. Han var også bekymret for å bli gal av angsten. Dette er vanlige bekymringer hvis man sliter med angst. Jeg fortalte han at mennesker med angst ikke er mer disponerte for å utvikle alvorlige psykiske lidelser enn andre. Vi snakket også om hvor mange mennesker som har angst og at han ikke trengte å skamme seg over å ha slike vanskeligheter. Alle møter vi hver dag mennesker som sliter med angst. De gjør det i ulik grad og uten at vi vet om det.

Selv om angst er vanlig er ikke dette tilstrekkelig trøst når man kjenner den lammende og vonde følelsen bre om seg inne i hodet. Men behandling kan ofte bidra til å snu en uheldig utvikling. Fastlegen kan gjennom samtaler støtte vedkommende, tilby lindrende medisiner for en periode og ved behov henvise til psykolog eller psykiater. Hos en psykiater kan man få både samtaleterapi og medikamentell behandling. Psykolog behandler uten medikamenter og hjelper pasienten til å se på seg selv, andre mennesker og ulike situasjoner på en hensiktsmessig måte. Noen som er er sterkt plaget av angst har nytte av et opphold i en behandlingsinstitusjon. Men oftest er det best å bearbeide problemene mens man er i sine vante omgivelser.

Pasient Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan noen kan få meg til å bli kvitt angsten!

Lege I første omgang er det tilstrekkelig at du tørr ”å kjenne” på angsten din og erkjenne at den har blitt et problem i livet ditt. Jeg foreslår at du kommer tilbake om noen dager så kan vi snakke mer om hvilke tanker du har om deg selv og om de situasjonene du får angst.

Ved å bruke tid på å bearbeide angsten, er det mulig å begrense den og få et friere følelsesliv. Dette er en tidkrevende prosess som kan være både vond og spennende, og som kan gi gode resultater. Det er viktig at man er åpen om sine problemer overfor seg selv og etter hvert overfor andre. Venner og pårørende kan hjelpe ved å lytte til vedkommende og å godta at det å ha angst, er en stor belastning for den enkelte. Når man merker at man blir godtatt som den man er, vil angstplager ofte avta.

Mange har nytte av å få utveklse erfaringer med andre som sliter med angst. Angstringen er en frivillig forening som med støtte fra det offentlige organiserer selvhjelpsgrupper over hele landet. For interesserte er det mer informasjon på http://www.angstringen.no. Man kan også ringe 22 22 35 30.

Ivar virket litt lettere til sinns da han gikk.