Elise hadde vært noen ganger hos meg det siste halvåret på grunn av påkjenninger i livet hennes. Som følge av dem hadde hun blant vært usikker på hvor hun skulle bosette seg. Jeg spurte hvordan hun hadde hatt det i sommer og om hun visste noe mer om hva hun ville gjøre fra høsten.

Pasient Jeg var stort sett sammen med familien. Det har vært bra. Og så har jeg bestemt meg for å kontakte Aetat for å få råd om hvilke arbeidsmuligheter som finnes for meg. Så får jeg se hvor jeg blir boende etter hvert.

Lege Det er sikkert klokt.

Pasient Grunnen til at jeg kommer i dag er at jeg vil ha hjelp med noe jeg ikke har klart å fortelle om tidligere. I sommer hadde jeg en lang prat med mormor. Da fikk jeg omsider snakket om tvangstankene mine eller hva det heter. De er helt grusomme, og jeg orker ikke å gjenta dem her. Jeg håper likevel du kan henvise meg til en psykolog.

Lege Det er klart jeg kan gjøre. Tvangstanker er ganske alminnelig. Ettersom de vanligvis er skremmende eller pinlige sliter mange mennesker med dem i skjul. Men behandlingsmulighetene er gode så det er flott at du søker hjelp for dette problemet. Hvor lenge har du strevd med tvangstankene?

"20.000 nordmenn er plaget med tvangstanker - det vil si uønskete tanker som stadig vender tilbake. Vanlige eksempler er frykt for en sykdom, å bli rammet av en ulykke eller å miste en nær pårørende. "

 

Pasient Ja – nå er det vel nærmere syv år. Tidligere har jeg tenkt at jeg skulle klare å ordne opp i dette selv. Men etter hvert har jeg innsett at jeg ikke greier det, og at jeg trenger hjelp for å bli kvitt tankene. Tror du det vil være mulig, hvis jeg går til en psykolog?

Lege Det tror jeg. Når man strever med tvangstanker, er samtaler en psykolog eller psykiater nyttig. Ofte har det god effekt bare å fortelle et annet menneske om tankene man er plaget med. Da blir de gjerne mindre skremmende, og de mister derved mye av sin ”makt”. Det kan også være nyttig å ta et kritisk blikk på det urimelige i tvangstankene. Er egentlig hendelsen eller handlingen man ser for seg sannsynlig?

Pasient Nei – sannsynlige er de vel ikke. Det vil du forstå hvis jeg forteller deg om dem.

Lege Det er helt ålreit hvis du foreløpig ønsker å vente med dette. Noen har for øvrig god nytte av medisiner for å dempe tvangstanker. Men slik behandling har dessverre en mindre varig effekt sammenlignet med samtalene hos psykologen og tankearbeidet man gjør i tilknytning til dem.

Pasient Jeg er i hvert fall veldig glad for å ha tatt det første steget ved å komme i dag. Så får jeg se om jeg klarer å ta det neste.

Lege Bra. Jeg skriver henvisningen for deg. Og hvis du ønsker å snakke mer med meg er jeg her….

Pasient Takk for hjelpen!

Eller man har tanker om å utilsiktet skade seg selv eller andre eller foreta seg andre uakseptable handlinger.

Noen irrasjonelle forestillinger og tanker har de fleste mennesker. Betegnelsen tvangstanker bruker vi først når de er spesielt hyppige og plagsomme eller de på andre måter skaper problemer i hverdagen. Resultatene av målrettet behandling mot tvangstanker er gode. Det er derfor viktig at man søker hjelp hvis man sliter med slike. Lidelsens årsak er ikke fullt ut kjent, men arvelige faktorer er av betydning.

I Norge er det en forening for mennesker med tvangslidelser og deres pårørende. Adressen er:

Ananke
Postboks 3008 Lade
7002 Trondheim
T: 73 86 46 00