Det er naturlig å tenke enn at de som lykkes og blir rost for sine prestasjoner har en god og stabil selvfølelse. Ofte er det ikke slik. Fredrik hadde alltid vært en ener. Lærene hadde sett på ham som en mønsterelev. Han var talentfull i sport, og jentene likte ham. Studiene hadde gått glimrende, og han hadde fått en rekke jobbtilbud.

For noen måneder siden snudde alt. Samboeren ville gå fra ham. Hun var lei av å være annen prioritet. Lenge hadde hun bedt Fredrik skru ned tempoet. Hun orket ikke flere ensomme kvelder og helger alene med barnet deres. Nå trodde hun ikke lenger på Fredriks løfter om at alt snart skulle bli bedre. Hun hadde pakket og reist sin vei. Fredrik fikk sjokk. Alt raste for ham. Han klarte ikke å gå på jobb og svingte fra å ha voldsomme raseriutbrudd til å stupe ned i dyp fortvilelse og sorg.

Pasient Jeg prøver å snakke med Anniken, men hun er kald og avvisende. Hun sier det er mine prioriteringer som er skyld i at familien er styrt utfor stupet. Når jeg ser tilbake tenker jeg at jeg har vært syk som har tatt de valgene jeg har tatt. Jeg vet ikke hva som har drevet meg. Hva går livet egentlig ut på? Jeg har så mange spørsmål til Anniken, men hun vil ikke å snakke med meg. ”Det er for sent”, sier hun. Hun sier om og om igjen at dette er konsekvensen av mine prioriteringer. Jeg klarer ikke å se for meg noen fremtid lenger. Jeg får panikk og blir liggende uvirksom mens hjertet hamrer.

Lege Har du noen støtte i familien din?

Pasient Nei, vi har ikke så mye kontakt. Jeg hjelper min mor så godt jeg kan, men nå har jeg ikke særlig overskudd til det heller. Også henne svikter jeg.

Lege Si litt om bakgrunnen din.

Pasient Jeg er eldst av tre søsken.

Lege Hvordan var forholdet mellom foreldrene dine?

Pasient Far flyttet ut flere ganger uten at det ble snakket om. Han drakk en del. Jeg følte jeg måtte støtte moren min. Jeg ville hun skulle vite at hun kunne stole på meg. Hun betrodde seg ofte om bekymringer rundt økonomien, helsen og vanskeligheter i ekteskapet. Jeg lyttet og støttet så godt jeg kunne. En måtte jo ta ansvaret i familien.

Lege Barn som ikke blir tatt vare på som de små og sårbare menneskene de er føler etter hvert at de ikke eksiterer som seg selv. Barnets friske og umiddelbare måte å erfare verden på går tapt. Ved å være flinke og ansvarsfulle unngår de å lage problemer for sine foreldrene. Men flinkheten dekker over behovet for omsorg. Kjenner du deg igjen i det?

Pasient Ja, jeg har alltid vært opptatt av å innfri andres forventninger. Jeg savnet et mannlig forbilde. I ungdommen hadde jeg idrettshelter. Senere var det industriledere. Alle jeg har jobbet for har vært positive og anerkjennende. Jeg har ikke villet skuffe dem.

Lege Det har kanskje vært vanskelig å sette grenser da?

Pasient Jeg føler jeg må levere, og jeg får ”kick” av å mestre. Jeg har ikke tall på hvor mange netter jeg har sittet oppe for å forsikre meg om at jeg er godt nok forberedt. Eller alle de helgene hvor jeg har dratt på kontoret fordi det bare var ”litt” som gjenstod.

Lege Når du har mestret noe, gir det deg ro?

Pasient Ro? Nei, jeg blir like stresset neste gang jeg kjemper mot en deadline.

Lege Men det har ikke ført til at du har dempet ambisjonene dine?

Pasient Nei, det er som å være på jakt. Det er utrolig spennende å mestre nye utfordringer.

Lege Hvordan kjenner du deg nå?

Pasient Liten, verdiløs og ynkelig, sa Fredrik spakt.

Lege Det høres ut som du har hatt god selvtillit men lav selvfølelse. Selvtillit er troen på hva vi kan få til. Selvfølelsen er troen på hva vi er verdt. Selvfølelse handler om å respektere og å kjenne seg selv. Den sunne selvfølelsen er opplevelsen av å ha verdi uavhengig av hva man gjør eller får til. Det gir en indre trygghet. Selvtillit handler om troen på egne ferdigheter.

Pasient Hvor kommer selvfølelsen fra?

Lege Den utvikler seg gjennom våre erfaringer med andre. Når vi opplever å bli godtatt og respektert for den vi er øker selvfølelsen. Og den avtar når vi opplever avvisning og aggresjon fra mennesker som står oss nær. Foreldre som utelukkende ser barnas prestasjoner, men ikke deres behov for ubetinget støtte og omsorg bidrar til å gi barnet lav selvfølelse. Det kan føle at det kun har verdi når det er oppfører seg slik foreldrene ønsker.

Pasient Jeg kan aldri sitte i ro og nyte ting. Jeg husker ikke sist jeg så en hel film.

Fredrik sank sammen i stolen.

Lege Det høres ut som om dyktighet har vært som en indre nødvendighet for deg. Du har vært tvunget til å yte og være flink for å bli sett og bekreftet. Dine foreldre oppfattet ikke ditt behov for å få støtte og omsorg. Gradvis ga du opp å utrykke det og fortsatte med å være flink på skolen, på idrettsbanen, på jobb og blant venner.

Pasient Jeg har følt meg som en prestasjonsmaskin. Det var en selvfølge at jeg skulle holde mål.

Lege For flinke barn blir det å mislykkes farlig og truende. ”Nederlag forviser meg til ensomheten”. Hvis denne innstillingen fester seg i personligheten, blir vi sårbare. Vi mennesker gjør mye for å holde ubehagelig følelser unna. Å lykkes og å omgås mennesker med suksess gir ofte selvfølelsen et midlertidig løft. Men hvis den ikke er dypt forankret, glipper denne følelsen fort, og man strever etter nye positive selvbekreftelser.

PasientNå forakter jeg meg selv. Jeg ser tilbake på hvordan jeg solte meg i glansen av å bevege meg rundt med de ”viktige” og ”store” gutta. Det var kjedelig å være hjemme. Tenk at jeg tok Anniken for gitt.

Fredrik sukket oppgitt. Han var tydelig trist og sliten.

Pasient Min stadige streben etter seier og suksess har tatt livet av familien. Jeg vet ikke om jeg kan leve med dette. I mørke øyeblikk ser jeg ingen annen utvei en døden. Jeg føler meg knust av skyld. Hvorfor har jeg blitt slik?

Lege ##1##Den hvite sorgen er de flinke barnas smerte over det de ikke vet de savner. Det presterende barnet er ensomt fordi dyktigheten dekker over behovet for å være liten.## Anerkjennelse blir tilført alle barn utenfra. Gradvis blir den forankret i personligheten, og man blir mindre avhengig av andres bekreftelse. Hvis denne utviklingen ikke finner sted fordi man ikke får tilstrekkelig påfyll av anerkjennelse som liten, vil man fortsette å strebe etter ros fra beundrende personer. Stadig trang til å briljere, være betydningsfull og søke makt og skjønnhet er vanlig. Kan du se deg selv og sårbarheten din ut fra dette perspektivet?

Pasient Jeg klarer ikke å finne mening i livet mitt nå. Det er som Anniken sitter med sannheten. Hele denne familietragedien er min skyld.

Lege Ikke døm deg selv så hardt, forsøkte jeg oppmuntrende.

Men jeg kjente hvordan Fredriks tungsinn smittet over på meg.

Lege Hvem tok vare på deg da du var liten og redd? Et selvutslettende barn blir for tidlig voksen.

Vi ble sittende stille en stund.

Lege Du kan lære av denne krisen. Den kan kanskje hjelpe deg til et liv nye premisser.

Pasient Takk, du har gitt meg noe å tenke på, sa Fredrik

Han reiste seg sakte.

Lege Kom tilbake om noen dager. Jeg vil gjerne se deg igjen. Tenk over om du vil invitere Anniken hit også. Blir du overveldet av tunge tanker om natten eller om kvelden bør du kontakte legevakten eller Kirkens SOS. Du trenger noen til å lede tankene dine inn på et lysere spor når de blir for mørke.

Psykiater Finn Skårderud har skrevet følgende om de flinke barna:

”De som står på seierspaller, er høflige og pene, har pene karaktertrekk og enda penere karakterbøker. De er selvutslettende barn som ble for tidlig voksne. De er svært tilpasningsdyktige, og de forstyrrer oss ikke. Deres smerte er usynlig og lydløs.”

Samtalen ble utviklet i samarbeid med spesialist i klinisk psykologi Marianne Skar.