Mennesker med en utadvendt og avslappet personlighet har mindre risiko for å bli rammet av demens.

Dette kommer frem i en undersøkelse gjort ved Karolinska Institutet i Sverige. 506 mennesker på 78 år eller mer, ble fulgt i en seks års periode. Ingen av deltagerne hadde demens da studien startet, men i løpet av de seks årene utviklet 144 av dem denne sykdommen.

Personlighetstest

I tillegg til å gjennomgå medisinske undersøkelser måtte deltagerne fylle ut spørreskjema som omhandlet personlighet og livsstil. De måtte blant annet fortelle hvor mye de deltar i fritids- og foreningsaktiviteter, hvordan de takler stress, hvor åpne de er til nye mennesker, og hvor stort sosialt nettverk de har.

Halvert risiko

Resultatene viste tydelig at en rolig og utadvendt personlighet, i kombinasjon med et aktivt og sosialt liv, kan redusere faren for demens.

Man så at de som var sosialt aktive, samtidig som de var rolige og avslappet, hadde 50 prosent lavere risiko for demens, enn de som var sosiale, men også stresset og nervøs.

På samme måte ble faren halvert for de som var sosialt isolert og rolige, sammenlignet med de som var innesluttet og nervøse.

Kom deg ut!

Også tidligere forskning har vist at et høyt stressnivå og nervøsitet kan føre til demens. Man tror at disse følelsene påvirker deler av hjernen, for eksempel hippocampus, på en slik måte at det over tid kan påvirke de mentale ferdighetene. Hvis det stemmer at sosial omgang kan motvirke en slik utvikling, er dette svært gode nyheter. Livsstil er tross alt noe man kan styre selv, i motsetning til genetisk arv.

Hvorfor er det slik?

Det er ikke nødvendigvis personligheten eller levemåten som er den direkte årsaken til demens. I denne undersøkelsen har man kun funnet en sammenheng, men det er fortsatt et ”høna og egget”-mysterium. Er det visse personlige egenskaper som fører til demens, eller er det en felles underliggende årsak både til demens og til en innesluttet og nervøs adferd eller denne væremåten kun et tidlig tegn på sykdommen?

Kilder:

1. H.X. Wang, A. Karp, A. Herlitz et al., Personality and lifestyle in relation to dementia incidence, Neurology; vol. 72, p. 253-259

2. “Staying calm prevents dementia”, Bbc.co.uk

3. “Personlighet og livsstil påvirker demens”, Vg.no

4. ”Dementia Rarer in Calm, Outgoing People”, Webmd.com