29 000 nordmenn har problemer med pengespill. Det er omtrent like mange som før gevinstautomatene ble fjernet i 2007.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse utført av SINTEF for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Studien ble gjennomført sommeren 2008, omtrent ett år etter at gevinstautomatene ble fjernet fra markedet den 1. juli 2007.

Om undersøkelsen

- 10 000 tilfeldige mennesker mellom 16 og 74 år ble invitert til å delta

- 35 prosent svarte i 2008, og 36 prosent i 2007

- 77 prosent av deltagerne var nåværende spillere i 2008, mot 70 prosent i 2007

- Svarene på 17 spørsmål avgjorde om en person ble definert som en ”problemspiller”. Deltagerne måtte for eksempel fortelle om de hadde løyet om sin spilleatferd, og hvor ofte de prøver å gjenvinne tap.

Det ble gjennomført en lignende undersøkelse i 2007 mens gevinstautomater fremdeles var i bruk. Målet med den nye analysen er å se om andelen problemspillere har endret seg etter at de er fjernet.

Men fokuset er ikke kun på problemspillerne; poenget med studien er først og fremst å gi et bilde av hele befolkningens spillevaner.

Ingen endring

Det er ingen påviselig endring når det gjelder utbredelse av spilleproblemer. I 2008 hadde 0,8 prosent av voksenbefolkningen spilleproblemer, hvilket tilsvarer drøyt 29 000 mennesker. I 2007 var denne andelen 0,7 prosent. Differansen er så liten at den mest sannsynlig skyldes tilfeldigheter.

Mange spilte på automatene

Svarene fra fjorårets undersøkelse viser at 70 prosent av problemspillerne brukte gevinstautomatene før de ble fjernet.

– Hvor mange problemspillere vi ville ha hatt hvis automatene aldri hadde eksistert eller hvis automatene fortsatt var tilgjengelige side om side med de andre pengespillene, er umulig å vite, sier forsker Inger Johanne Bakken ved SINTEF Helse, som har hatt ansvaret for undersøkelsen.

Flere spill og nye vaner

I 2007-undersøkelsen svarte 36 prosent av problemspillerne at gevinstautomatene var viktigst for dem. I studien fra 2008 oppgir 40 prosent av disse spillerne at de er mest opptatt av internettbaserte spill som er utenfor det regulerte markedet, altså oddsspill, internettpoker eller kasinolignende spill på nett. Én av tre menn i alderen 16-24 år, og én av ti menn mellom 25 og 44 år hadde spilt internettpoker det siste året. Kun 2 prosent av normalspillerne svarer at slike spill er viktigst.

Også oddsspill fra Norsk Tipping og hestespill fra Norsk Rikstoto er mer populære nå enn i 2007. 20 prosent av problemspillerne regner oddsspill fra Norsk Tipping som viktigst, og 11 prosent er mest opptatt av hestespill fra Norsk Rikstoto.

De som spilte mest pengespill i 2008 var menn over 45 år med lav utdannelse. Dette er likt fra 2007.

Familieøkonomi

Et annet mål med undersøkelsen var å få oversikt over hvor mange pårørende som påvirkes av spilleproblemer, og hva dette har ført til. Omtrent 54 000 personer i den voksne totalbefolkningen svarte at de har opplevd problemspilling i sin nærmeste familie det siste året. Omtrent halvparten av dem igjen, svarte at problemene har ført til konflikter i familien. En tredjedel rapporterer også dårligere familieøkonomi på grunn av spillingen.

Kilde: ”29 000 nordmenn har spilleproblemer”, Sintef.no, Pressemelding