Kronisk tretthetssyndrom (KTS) har lenge vært et mysterium. Nå viser forskning at vonde opplevelser i barndommen kan øke risikoen for KTS.

113 KTS-pasienter og 124 mennesker uten denne diagnosen deltok i undersøkelsen i Georgia, USA. Ved bruk av spørreskjema og intervju kom forskerne frem til at både barndommen og psykiske lidelser påvirker sjansene for å bli rammet av KTS.

Resultatet

Deltagerne måtte blant annet rapportere om eventuelle traumer fra barndommen. KTS-pasienter hadde langt høyere score på dette punktet sammenlignet med de friske deltagerne. Man antar at opplevelser som seksuell mishandling, avvisning og følelsesmessige overgrep kan øke risikoen for KTS med opptil seks ganger.

I intervjuene kom det frem at:

- 62 prosent av KTS-pasientene hadde opplevd noe traumatisk i barndommen, sammenlignet med 24 prosent i den friske gruppen.

- 33 prosent av KTS-pasientene rapporterte om seksuell misbruk i barndommen, kontra 11 prosent i den friske gruppen.

- 33 prosent av KTS-pasientene mener de ble følelsesmessig misbrukt som barn, mens kun 7 prosent av de friske deltagerne rapporterte om dette.

Lite kortisol

En annen faktor som viste seg å spille en sentral rolle var nivået av kortisol, som er ”stresshormonet” vårt. For lite kortisol gjør at kroppen ikke reagerer på stress på en normal måte.

Gjennom studien så man at KTS-pasientene med barndomstraumer hadde mindre kortisol enn de andre KTS-pasientene. Sistenevnte gruppe skilte seg faktisk ikke ut fra de friske deltagerne i det hele tatt.

Psykiske lidelser

Sammenlignet med den friske gruppen hadde KTS-pasientene merkbart flere psykiske plager, da særlig depresjon, angst og posttraumatisk stress disorder (PTSD).

Har man noen av disse lidelsene, i tillegg til en traumatisk barndom, er sjansen for å få KTS ni ganger så stor.

Støtte i tidligere funn

Resultatene fra denne undersøkelsen stemmer godt med andre studier om KTS.

I en tidligere undersøkelse ble 43 KTS-pasienter og 60 personer uten KTS undersøkt og intervjuet. Også da viste det seg at traumer fra barndommen økte risikoen for KTS med tre til åtte ganger. Særlig stor fare er det hvis man har opplevd mer enn én traumatisk hendelse.

Kun risikofaktor

Man vet foreløpig ikke om de traumatiske opplevelsene i barndommen fører til KTS men at slike hendelser er forbundet med økt sannsynlighet for å få kronisk tretthetssydnrom. 40 prosent av KTS-pasientene hadde ikke hatt en traumatisk barndom, men over 20 prosent i den friske gruppen rapporterte at de hadde hatt det. Sannsynligvis er det flere faktorer som sammen kan utløse KTS.

Kilder:
Heim, C. Archives of General Psychiatry; vol 66: pp 72-80.