Ungdom drikker mindre og sjeldnere alkohol i dag enn i 2006. Det gjelder særlig jenter. I 2010 drakk 5 prosent av jentene alkohol hver uke mot 16 prosent i 2006. Det er også langt færre ungdommer som drikker seg fulle. Det viser en fersk oppsummering av Helsedirektoratets ungdomsundersøkelser.

Setter grenser

- Tydelig grensesetting fra foreldrene er en av årsakene til endringene, mener Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

En rekke studier har vist at foreldrenes holdning til alkohol og deres alkoholvaner smitter over på barn og unge. Den nye undersøkelsen viser at ungdom ønsker at mor og far skal sette tydelige grenser og være gode rollemodeller. Stadig flere ungdommer vil at foreldrene skal være strenge når det gjelder alkoholbruk. Hele 85 prosent av de unge gir uttrykk for dette. I 2006 mente 56 prosent av ungdom at foreldre ikke bør sende med barna sine alkohol på fest før de blir 18 år. I 2010 hadde tallet steget til 66 prosent. Nesten like mange var enig i at foreldre ikke bør gi barna sine alkohol hjemme før de fyller 18 år.

Kampanje

Helsedirektoratet har siden 2004/2005 støttet kampanjen «Sette grenser», som er rettet mot ungdom og deres foreldre. Målet er å utsette debutalderen for alkohol og redusere alkoholforbruket hos ungdom under 18 år. Kampanjen fokuserer på å få foresatte til å sette tydelige(re) grenser for sine barn gjennom å øke deres kunnskaper om sammenhengen mellom grensesetting og forbruk. Et av tiltakene er foreldremøter der foresatte kan utveksle erfaringer og diskutere felles grensesetting. Nær halvparten av landets ungdomsskoler gjennomførte foreldremøte om alkohol i 2008/2009.

For mer informasjon: www.settegrenser.no