En ny studie fra Folkehelseinstituttet belyser hvorfor unge mennesker forsøker å ta livet av seg.

254 ungdommer i alderen 13-19 år bosatt i Asker og Bærum ble intervjuet. Alle hadde gjort et eller flere selvmordsforsøk i perioden 1984 – 2006. Ungdommene oppga at den utløsende årsaken til forsøket oftest var en konflikt i familien eller i forhold til venn, kjæreste eller annen nær person. 1 av 3 gutter og 1 av 4 jenter fortalte at den viktigste bakenforliggende årsaken til selvmordsforsøket var konflikter i tilknytning til foreldrenes skilsmisse. Krangling mellom gifte eller skilte foreldre samt deres nye partnere var også viktige årsaker.

Kilde: Folkehelseinstituttet