Det har lenge vært kjent at alkoholavhengighet forekommer hyppigere i noen familier enn i andre. Årsakene er både medfødte arvelige egenskaper, økt tilgjengelighet av alkohol, innlæring av uheldige vaner og normer samt vanskelige oppvekstsvilkår som følge av at mor eller far drikker.

Arv

Nå viser det seg at medfødte egenskaper spiller en større rolle enn man har vært klar over. I en ny studie fant forskerne at alkoholavhengighet er 71 prosent arvelig.

- Eller for å si det på en annen måte, 71 prosent av årsakene til at personer i den generelle befolkningen blir alkoholavhengige er genetiske. Dette er noe høyere enn vi hadde forventet, sier Eivind Ystrøm som er en av forskerne som utførte studien.

- I den vestlige verden bruker svært mange alkohol jevnlig, men bare et fåtall blir avhengige. Denne undersøkelsen understreker at i et samfunn hvor alkohol er fritt tilgjengelig, så beror alkoholavhengighet i stor grad på genene våre. Alkoholavhengighet er ikke bare et spørsmål om viljestyrke. Man velger ikke sine genetiske svakheter, påpeker Eivind Ystrøm.

Kilde: Folkehelseinstituttet