De fleste mennesker som ender opp med å ta livet sitt har gjennomgått en såkalt selvmordsprosess.

Prosessen er utviklingen fra de første selvmordstanker melder seg til det fullbyrdede selvmord. Den kan finne sted i løpet av dager, uker, måneder eller år.

Den er vanligvis en følge av mange samvirkende faktorer og vokser frem i et menneske i samspill med de nærmeste omgivelser. Selvmordsprosessen kan starte i hvilken som helst alder. For de aller fleste utvikler heldigvis prosessen seg ikke videre til selvmord.

Prøver selvmordskandidater å få hjelp?

Forut for selvmordet kan man gjerne observere noen fenomener. Mennesket har gjerne på en eller annen måte søkt hjelp, eller forsøkt å komme i kontakt med andre, uten at andre alltid har skjønt alvoret.

60-80 prosent av dem som tar livet sitt har vært hos lege i den siste måneden.

Kan man merke om en person vil ta livet sitt?

Signalene som når andre er gjerne at vedkommende:

- isolerer seg
- blir likegyldig
- er passiv
- har negativt syn på det meste
- blir uselvstendige

Det er ikke uvanlig at personen klamrer seg til andre og gir uttrykk for rådvillhet.

I denne fasen går mennesket mer og mer inn i seg selv ofte med drømmer om å begå selvmord, og fjerner seg på en måte gradvis fra livet.

Hvis en person ikke bare signaliserer å ha tenkt på selvmord men også gir uttrykk for hvordan selvmordet skal begås er det et alvorlig tegn. Tidfesting er også et alvorlig faresignal.

Hva betyr avskjedsbrevet til den som tar livet sitt?

Den selvmordstruede vil også gjerne vise sinne, først og fremst rettet mot seg selv, men også tilsynelatende umotivert sinne rettet mot andre. Anklagende avskjedsbrev overfor nære medmennesker kan danne avslutningen.

I den siste fase forut for selvmordet går mennesket ofte inn i en mer rolig og avklaret tilstand, som kan mistolkes som en bedring og som først i ettertid blir forståelig.