Hva er schizofreni?

Schizofreni er en sinnslidelse med en forvirret virkelighetsoppfatning, preget av at tankene stopper opp eller blir uten logisk sammenheng, ofte slik at den schizofrene lager nye, merkelige ord. Den schizofrene forsvinner inn i sin egen verden og trekker seg følelsesmessig tilbake fra omgivelsene. Til å begynne med kan vedkommende ofte virke overfølsom og ta til tårene hele tiden, etterhvert blir han vanskeligere å nå inn til. Ofte utvikles vrangforestillinger og følelsen av at kroppen er forandret og at kroppen påvirkes utenfra slik at man hører stemmer eller ser syner, såkalte hallusinasjoner.

Hva kan øke risikoen for at noen blir schizofrene?

Vi vet ikke sikkert hva schizofreni skyldes, derfor er det vanskelig å si hva som kan øke risikoen. Mye tyder på at mennesker som er spesielt følsomme, sky og innesluttet, kan få utløst schizofreni ved store psykiske påkjenninger. Sykdommen er vanligvis mest aktiv i 20 - 30 års alderen.

Hvordan finner legen ut om jeg reagerer schizofrent?

Gjennom samtaler. Det finnes ingen prøver eller andre undersøkelser som viser om man reagerer schizofrent.

Hva er behandlingen for schizofreni?

Først og fremst medisiner,som hjelper med å roe tankene. Ved akutt schizofreni der man er mye plaget med angst og andre akutte, plagsomme symptomer, trenger de fleste en sykehusinnleggelse med et rolig og fredelig liv og noen å snakke med om hvordan de har det.

Ved langvarige, schizofrene reaksjoner trenger man hjelp til mestre hverdagslivets oppgaver og motvirke den passiviteten som preger de fleste. Samtaler med fagfolk er også et viktig ledd i behandlingen. Det er viktig å ikke avslutte et behandlingsopplegg for tidlig, men å holde kontakten med og følge behandlings-opplegget til det helsepersonellet man samarbeider med. Når man først har hatt schizofrene reaksjoner, kan de lett komme tilbake igjen når en møter påkjenninger. Da er det viktig at en oppsøker hjelp raskt, slik at reaksjonene kan stoppes med samtaler og medisiner før en kommer inn i vonde sirkler.

Jeg er redd for bivirkningene til medisinene - er de farlige?

De positive virkningene til medisinene er mye størrre enn eventuelle bivirkninger. Noen bivirkninger kan forekomme. Plager disse deg, så snakk med legen om det. Kanskje kan det da være viktig å redusere dosen noe. Men ikke kutt ut medisinene uten å ha snakket med legen din.

Hvor lang tid varer en vanlig sykehusinnleggelse?

Før i tiden ble mange schizofrene på sykehuset resten av livet. Takket være de medisinene vi nå har, vil de fleste kunne greie seg hjemme etter en innleggelse. Varigheten av en slik innleggelse kan man ikke forutsi, det kan være fra noen få uker til flere måneder. Ved utskrivningen er det viktig å følge behandlingsopplegget fra sykehuset.