Hva slags psykiatrisk/psykologiske behandlingsformer har vi?

Veldig mange forskjellige. Dette er både fordi det er mange forskjellige teorier om hva det er som gjør at mennesker får problemer, og fordi det er mange veier inn til et menneskes sinn. Det er også forskjellige faggrupper som prøver å hjelpe mennesker med psykiske - eller sjelelige - vanskeligheter, og de kan velge forskjellige veier.

Er det flere typer samtalebehandling?

Noen terapeuter arbeider ut fra teorier om at det er ubevisste konflikter som skaper symptomer og problemer, som ofte har røtter i barndommen. Kognitiv terapi er et eksempel på slike fremgangsmåter.

Er andre enn behandleren med i samtalene?

Samtalene kan foregå bare mellom to, men også mellom flere. Mange terapeuter er opptatt av gruppeterapi, der en gruppe med like eller mer forskjellige plager får sjanse til å utveksle erfaringer sammen med en terapeut. Det finnes også selvhjelpsgrupper, der mennesker som f.eks. har angst kommer sammen uten terapeut og hjelper hverandre. I de siste årene er det mange terapeuter som har blitt opptatt av familieterapi, fordi de ser samspillet i familien som en viktig faktor for om plagene skal bli bedre eller verre.

Er det bare samtaler som er viktig?

Mange terapeuter, f.eks. atferdsterapeuter, er opptatt av at det er viktig å få hjelp til å handle annerledes. Da kan følelser og tanker også forandre seg. Mange er også opptatt av hvordan kroppen blir anspent når en har sjelelige vansker, og bruker kroppsopplevelser som veien inn til menneskets sinn. Fysioterapeuter har også utviklet metoder som mange har glede av, som f.eks. psykomotorisk behandling.

Når bruker man medisiner i behandlingen?

Medisiner kan være en viktig del av behandlingen av mange plager og reaksjoner. De kan dempe angst, gjøre depresjoner lettere og virke inn på tankeforstyrrelser. Noen ganger kan medisiner gjøre at en kan få mer nytte av samtalebehandling, men noen ganger kan de dulme plagene slik at en ikke blir så interessert i å finne mer ut av hva som plager en.

Er elektrosjokk farlig?

Elektrosjokk er en metode som mange synes virker skremmende. Men slik den utføres nå, kan den være den mest skånsomme og virksomme behandlingen vi har for mennesker med dype, alvorlige depresjoner.