Hva slags psykiatrisk/psykologiske behandlingsformer har vi?

Veldig mange forskjellige. Dette er både fordi det er mange forskjellige teorier om hva det er som gjør at mennesker får problemer, og fordi det er mange veier inn til et menneskes sinn. Det er også forskjellige faggrupper som prøver å hjelpe mennesker med psykiske - eller sjelelige - vanskeligheter, og de kan velge forskjellige veier.

Er det flere typer samtalebehandling?

Noen terapeuter arbeider ut fra teorier om at det er ubevisste konflikter som skaper symptomer og problemer, som ofte har røtter i barndommen. elektrosjokk farlig?

Elektrosjokk er en metode som mange synes virker skremmende. Men slik den utføres nå, kan den være den mest skånsomme og virksomme behandlingen vi har for mennesker med dype, alvorlige depresjoner.