Hva er egentlig familieterapi, og når er det aktuelt?

Grunnlaget for familieterapi er teorier om at menneskers psykiske reaksjoner har nær sammenheng med samspillet med mennesker de lever nær til daglig, og spesielt familien som lever tett sammen over lang tid.

En tenker seg at alle mennesker har muligheter i seg til mange måter å være på og oppleve på, og at bare noen av dem kommer fram i en familiesammenheng der alle får forskjellige roller i forhold til hverandre.

I en søskenflokk kan f.eks. én få rollen som den sterke og én som den svake, og den sterke får ikke utløp for sine svake sider mens den svake ikke får utviklet sin styrke.

Hvis én i familien får et problem eller et symptom, kan det være at oppmerksomheten på det kan avlede fra andre problemer som finnes i familien. Og rollen som den syke eller problematiske kan det være vanskelig å komme seg ut av.

I familieterapi retter en oppmerksomheten mot slike forhold, og tenker seg at endring av samspillet i familien vil være den beste måten å hjelpe den som har problemer eller symptomer på.

Betyr det at en alltid behandler familien sammen?

Noen ganger gjør en det, men det er ikke alltid nødvendig.

Det viktigste er at terapeuten ser familiens betydning for problemet, og ikke tenker på det som noe som bare angår den ene personen.

Hvordan arbeider familieterapeuter?

De siste 20 årene har stadig flere fagfolk over hele verden blitt opptatt av familieterapeutiske synspunkter, og har utviklet mange forskjellige teorier og arbeidsmetoder.

Ofte arbeider to eller flere fagfolk sammen om èn familie, og da er det vanlig at en snakker med familien mens de andre sitter litt på avstand og hører på, for eksempel bak et enveisspeil.

Familieterapeuter har fått stadig mer respekt for familiens egne ressurser og muligheter når det gjelder å løse problemene sine, og prøver å gi familien ideer de kan nyttiggjøre seg heller enn å finne oppskrifter på hvordan problemene skal løses.

Når kan det være nyttig å gå i familieterapi?

Familieterapi blir brukt i forhold til de fleste typer symptomer og problemer mennesker har, med gode resultater.

Hvis du bekymrer deg over at det kan være vanskelig å få hele familien med, er det ikke noe i veien for at du kan ha samtaler alene først.