Hvilke medikamenter bruker man i psykiatrisk behandling?

Vi har tre hovedgrupper av medikamenter: 

- De som særlig brukes mot psykoser kaller vi neuroleptica eller ataraxica. Vanlige medisiner innen denne gruppen er Klorpromazin, Nozinan, Esucos, Trilafon, Melleril, Haldol og mange andre. 

- De som brukes mot depresjoner kaller vi antidepressiva. Vanlige medisiner her er Tofranil, Seroxat, Tolvon, Fevarin, Aurorix, for å nevne noen. 

- Dernest har vi de såkalte lettere medikamentene mot angst og spenningstilstander, slik som Valium, Vival, Stesolid, Sobril og andre. 

- En helt spesiell medisin er Litium som brukes til å forebygge tilbakefall av manisk depressive episoder. 

Hvordan virker disse medisinene? 

Neuroleptica demper fysisk uro og aggresjon og risikoen for å få psykotiske opplevelser. En pasient beskrev det slik at når hun brukte medisinene var det som å snu en kikkert den omvendte veien, symptomene ble mindre og mindre selv om de fortsatte å være der. I tillegg til denne virkningen fører medisinene til en avspenning, angstdempning og søvntrang. 

Antidepressiva gjør at man blir mindre nedstemt og deprimert. I tillegg til dette virker noen antidepressiva oppkvikkende, andre virker dempende. Det er derfor vi har ulike medisiner å velge blant. 

Populært kalles noen ganger de nyere antidepressive medisinene for "lykkepiller" (Fontex, Cipramil, Seroxat, Zoloft, Fevarin). Det er en besnærende betegnelse, men gjenspeiler bare at det er så tungt og slitsomt å være deprimert at det kan føles som ren lykke å komme opp av depresjonen. 

De lettere medikamentene, som for eksempel Valium og Stesolid, demper angst, gir lettelse av indre uro, gir muskelavspenning, virker søvndyssende og virker mot kramper. 

Litium gjør at man får sjeldnere de store svingninger i stemningsleiet ved manisk depressiv lidelse, og svingningene får mindre utslag. Neuroleptica og lette medikamenter virker meget raskt. Antidepressiva har først full virkning etter noen uker. 

Gir disse medisinene bivirkninger? 

Ja, alle medisinene har bivirkninger, men de er så forskjellige fra den ene medisinen til den annen at det må du snakke med legen din om. De positive virkningene er stort sett større enn bivirkningene. Vil du vite mer om legemidlene kan du finne dette under temaet Legemidler (kommer senere)

Er medisinene i fritt kjøp og er de dyre? 

Nei, alle er på resept. De er ganske dyre, men neuroleptica, antidepressiva og litium er på såkalt blå resept, så der betaler du bare en egenandel opp til en grense, deretter får du dem gratis.