Alle mennesker kan i perioder føle seg nedtrykte uten at de helt skjønner hvorfor.

De kan våkne om morgenen med en følelse av tomhet og lyst til å gråte. Ting som en gledet seg til før betyr ikke noe, og livet kan føles helt meningsløst.

Noen plager seg med vonde tanker, mens andre bare føler at det sitter en vond klump i brystet eller magen. En føler seg kraftløs og utilstrekkelig, og kan få tanker om at livet ikke er verd å leve.

Hva kommer slike følelser av?

Det er vel slik at vi mennesker opplever mye vondt og vanskelig både som barn og senere i livet, som vi puffer fra oss fordi det går for mye inn på oss.

Det kan være det at noen vi er glad i dør eller svikter oss, eller det kan være mer bagatellmessige opplevelser som vi av en eller annen grunn ikke orker å ta inn over oss.

Ofte kan det være at vi har for store krav til oss selv, og ikke synes at vi strekker til. Spesielt følsomme og pliktoppfyllende mennesker kan bli lettere deprimert enn andre.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å få det lettere?

Noen kan ha nytte av helt enkle ting, som fysisk aktivitet eller det å finne fram til aktiviteter en liker og som kan gi glede når en først er kommet seg i gang med dem.

Det kan ofte være lurt å merke seg hvordan følelsene svinger, og bli mer kjent med situasjoner eller tanker som setter både vonde og gode følelser igang.

For noen kan det være en god hjelp å trekke fram sider ved seg selv en liker, ting en tidligere har opplevd som meningsfyllt, og rette oppmerksomheten mer mot det positive enn det negative.

Det å snakke med andre om hvordan en har det kan være en hjelp til å få litt nye perspektiver. Men det er også viktig å tenke på depressive følelser som et tegn på at det kan være noe ved livet som ikke er så tilfredsstillende som en kanskje prøver å få seg til å tro, og at de gir muligheter for å ta et oppgjør med uløste problemer både i fortid og nåtid.

Men kan det ikke være nødvendig å søke hjelp hos psykolog/psykiater eller lege?

Hvis du har strevet med de depressive følelsene en stund og du ikke synes du kommer videre, er det en god ide å oppsøke fagfolk.

De kan hjelpe deg til å se tydeligere hva du strever med, og vise deg måter å arbeide med reaksjonene dine på som kan være nyttige for deg. Det hender også at medisiner kan være til hjelp i en periode, fordi de kan bryte de vonde sirklene en lett kommer inn i når en føler seg deprimert.