Nevrose er en samlebetegnelse for ulike plagsomme psykiske reaksjoner.

Det kan være angstreaksjoner, depressive reaksjoner eller tendenser til å tenke og handle tvangsmessig.

Ordet kan også brukes i forhold til personlighetstyper som er spesielt hemmede og overfølsomme, eller som har tendens til å reagere med kroppslige reaksjoner når noe plager dem.

Ordet brukes mindre og mindre som en diagnose, fordi en er blitt klar over at det er mange forskjellige ting som forårsaker disse reaksjonene.

Hva er det mest typiske ved nevroser?

Det har vært vanlig å tenke at nevroser er plager som oppstår hos mennesker som er spesielt spesielt selvbebreidende, eller som har spesielt store krav til seg selv. Dette gir en følelse av utilstrekkelighet på forskjellige områder, som de psykiske reaksjonene er en slags beskyttelse mot.

En ser det slik at nevrotiske mennesker er mennesker som trenger å frigjøre seg mer slik at de kan bruke mer av kreftene sine til å utfolde seg heller enn til å beskytte seg.

Det har vært laget mange psykologiske teorier om barndommens betydning for utvikling av nevrotiske reaksjoner, for eksempel at en er blitt møtt med for mye krav og for strenge reaksjoner, uten at det har vært mulig å bevise slike teorier. Men en ting det har vært stor enighet om er at mennesker med slike nevrotiske reaksjoner ikke har større risiko for å bli psykotiske enn andre, selv om de ofte kan være redd for det selv.