Psykose er et ord som ofte brukes om mennesker som har mistet kontakt med virkeligheten.

Det er dermed ikke én bestemt sykdom. På dagligspråket kalles det ofte for sinnsykdom. Det kan være å høre stemmer eller se ting andre mennesker ikke hører eller ser, da kaller vi det hallusinasjoner.

Det kan også være å bygge seg opp forestillinger om at andre er ute etter og vil skade en, eller å føle seg truet av mystiske krefter. Da kaller vi det gjerne vrangforestillinger. Det kaller vi det også når noen tror at de er en annen person.

Enkelte ganger er ikke de psykotiske reaksjonene så tydelige, som når mennesker trekker seg tilbake i seg selv og unngår kontakt med andre og slutter å leve et vanlig liv.

Hva kommer psykoser av?

Det kan være mange forskjellige grunner, men vi vet ikke så mye om dem.

En regner med at både gener og ytre faktorer spiller inn.

Hvem kan bli psykotiske?

Sannsynligvis er det slik at noen som blir psykotiske er spesielt følsomme for noen typer inntrykk slik at de lett blir overveldet, mens andre kan bli psykotiske fordi de opplever noe som er så vondt at de ikke orker å leve i virkelighetens verden hele tiden.

Vi ser ofte at psykotiske mennesker kan være helt vanlige mye av tiden, og så flykter de plutselig inn i sin egen verden.

Noen ganger kan hormonforandringer bety mye for psykotiske reaksjoner, som for eksempel like etter en fødsel.

Andre ganger kan spesielt vonde opplevelser i barndom og ungdom føre til denne typen flukt fra virkeligheten senere.

Men en må også være oppmerksom på at psykoser noen ganger kan skyldes kroppslige forandringer, som reaksjoner mot bestemte stoffer eller en svulst.

Når bør man søke hjelp hos psykolog eller psykiater?

Alle som får psykotiske reaksjoner bør oppsøke lege i første omgang, og be om å bli sendt videre til psykolog eller psykiater hvis legen ikke finner noe kroppslig galt og hvis problemene vedvarer.

Ofte må slektninger hjelpe til med dette, fordi man ofte selv ikke er klar over at man trenger hjelp. Det er viktig å gripe inn tidlig, fordi noe av det mest plagsomme ved psykoser kan være opplevelsen av å miste kontrollen over sitt eget liv. Da kommer en lett inn i negative sirkler, og blir engstelig og mister enda mer kontakt med virkeligheten.

Hvordan kan man best behandle psykoser?

Når det gjelder hva slags behandling som hjelper best kommer det an på hva som utløser reaksjonene, og en må ofte prøve seg fram for å se hva som virker for den enkelte.

Hvis det er sterke psykologiske problemer som betyr mest, vil samtaler med psykolog eller psykiater være nyttig for å få igjen fotfestet. Ofte er det også en ubalanse i kroppen hos de som får psykotiske reaksjoner, uten at vi kan si noe sikkert om hvor vidt det er kroppslige forstyrrelser som fører til psykotiske reaksjoner eller omvendt, og medisiner kan være viktige for å gjenopprette balansen.

Mange som får psykoser kan ha godt av å være innlagt på sykehus en kort periode, for å få en pause fra de daglige påkjenningene og få hjelp til å komme i balanse igjen.

Blir man noen ganger helt frisk?

Mange mennesker kan bli psykotiske bare en gang i sitt liv, og være helt friske resten av livet.

Psykotiske reaksjoner kan faktisk være en hjelp til å komme videre med livet sitt, fordi det er en krise som gir muligheter for ny vekst.

Andre kan få slike reaksjoner oftere, men hver gang er det en mulighet for å komme et skritt videre. De som er spesielt sårbare må kanskje ta medisiner i vanskelige perioder, og kan da klare seg uten å få slike reaksjoner.