Depresjon og demens rammer mange eldre. En av fem hjemmeboende eldre er deprimerte. Blant dem som bor på institusjon er forekomsten dobbelt så høy. Om lag en av tre personer som er 80 år lider av demens.

Symptomene ved de to sykdommene er til dels like. Eksempler er nedsatt hukommelse, redusert oppmerksomhet, likegyldighet og svekket initiativ. Den norske psykologen Martin Bystad og medarbeidere har nylig gjennomgått forskningsdatabaser for å finne ut hvordan man best kan skille depresjon fra den vanligste formen for demens (Alzheimers type).

De påpeker at en depresjon ofte utvikler seg over uker og måneder, mens Alzheimers demens vanligvis tilkommer gradvis over år. Videre har personer som lider av demens gjerne problemer med å kle på seg, bruke kjente husholdningsapparater (støvsuger, vaskemaskin, telefon etc.), håndtere økonomien, handle, lage mat samt kjøre bil. Disse vanskelighetene forsøker vedkommende gjerne å skjule. Den som er deprimert vil normalt klare disse daglige oppgavene, men kan slite med lav motivasjon og lyst til å ivareta dem. Vedkommende vil heller si «jeg kan ikke», «jeg vet ikke» eller «jeg klarer det ikke» framfor å skjule sine sviktende praktiske og mentale ferdigheter. En annen forskjell mellom den som er dement og en som er deprimert er at førstnevnte ofte har problemer med å svare på spørsmål knyttet til tid, som for eksempel dag, uke, måned, årstall og årstid.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening