Vanedannende medisiner mot angst og søvnløshet kan øke risikoen for å bli dement.

Studien som er gjgengitt i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal viser at økningen er på hele 50 prosent. Studien som strakk seg over 15 år og omfattet 1063 menn og kvinner var grundig og godt gjennomført. Den beviser ikke at medisinene er den direkte årsaken til den økte forekomsten av demens, men ettersom tidligere studier har vist lignende resultater styrker den nye undersøkelsen mistanken om en slik sammenheng. Studien omfattet brukere av medisiner med samme innhold som blant annet Apodorm, Imovane, Sobril, Stilnoct og Valium.

Det er flere grunner til å være varsom med bruk av slike medisiner. Eksempler er økt risiko for beinbrudd som følge av fall og fare for ulykker i trafikken på grunn av nedsatt oppmerksomhet. Det er verdt å merke seg at personer som bruker vanedannende sovemedisiner hver kveld over lang tid ikke sovner raskere, ikke sover mer og ikke føler seg mer opplagte den neste dagen enn mennesker som lar være å bruke sovepiller til tross for at de har søvnproblemer. Grunnen er at virkningen av sovemedisiner avtar gradvis. Tilsvarende har studier vist at personer som slutter med vanedannende medisiner mot angst, får det bedre etter en tid hvis de klarer å trappe ned bruken av denne typen medisin.

Kilde: British Medical Journal