Video: Intervju med Professor i klinisk nevropsykologi Åsa Hammar om restsymptomer ved depresjon og hvilke følger kan de ha.