Internet gir oss tilgang til mange nyttige tjenester og informasjon. En mørkere side av nettet er framveksten av pengespill og pornografi.

Tidligere måtte de som ønsket det oppsøke travbaner og lignende for å delta i pengespill, og pornografi ble solgt i bortgjemte butikker. Internett har gjort slike tilbud lett tilgjengelig og ført til en økning av antall mennesker som er avhengig av disse tjenestene.

For noen brukere har denne avhengigheten en del fellestrekk med de vanskelighetene som rusavhengige sliter med. De kjenner en sterk trang til å oppsøke de aktuelle nettsidene og har en følelse av forventning når de taster inn nettadressen samt en opplevelse av tilfredshet under besøket. De bruker gjerne mye tid på sin interesse, og fortsetter med den til tross for at den går på bekostning av deres privatliv og arbeid. Gradvis kan de føle behov for øke intensiteten i aktiviteten slik en rusbruker trenger sterkere midler for å oppnå ønsket rus. Det kan innebære å satse mer penger eller se på sex med stadig mer spesielt innhold. Et annet kjennetegn er at vedkommende som regel har gjort flere forsøk på å begrense sin avhengighet uten å lykkes.

Det er delte meninger blant fagpersoner om avhengighet av pornografi kan sammenlignes med narkomani. Skeptikere hevder at bruk av pornografi er meget utbredt i deler av befolkningen og derfor ikke er å anse som avvikende. Det blir også påpekt at flittige brukere kan leve et helt normalt liv i motsetning til spilleavhengige og narkomane.

På den annen side er det enighet om at for noen skyldes hyppig bruk av sexsider problemer med å tåle den følelsesmessig nærhet som vanlig seksuell kontakt innebærer. Den kjølige framstillingen av seksualitet på sidene kan føre til at kontakten med partneren blir ytterligere svekket. For unge mennesker kan sexsidene gi en skjev framstilling av vanlig seksuell atferd. Den enkelte kan oppleve seg selv som en utilstrekkelig partner og kan føle seg presset til å delta i aktiviteter han eller hun ikke ønsker.

Nettsider med seksuelt innhold er ganske ulike og vil derfor i varierende grad påvirke brukeren. Et annet viktig spørsmål er hva produksjonen av sidene har gjort med de som deltar. Dette bør den enkelte bruker også forholde seg til.

Kilde: WebMD.com og family.org