Stadig flere menn blir deprimerte. Det viser en omfattende norsk undersøkelse. Økningen har vært spesielt stor i aldersgruppen 18–34 år. I 1990 var 1,4 prosent av disse mennene deprimerte, mens 10,3 prosent av dem var det i 2001. Samtidig har antall deprimerte kvinner sunket fra 9,8 til 3,9 prosent.

Forskerne mener endringene kanskje skyldes at stadig flere gutter vokser opp uten tilstrekkelig kontakt med voksne menn. Et økende antall alenemødre som følge av skillsmisser og brutte forhold samt en betydelig reduksjon i antall mannlige lærere i skolen kan spille en rolle. Tidligere undersøkelser har vist at gutter som vokser opp uten begge foreldrene, har større risiko for å bli deprimerte enn jenter.

Årsaken til at færre kvinner blir deprimerte kan være at oppgavene i en familie er blitt bedre fordelt mellom kjønnene. Et økt engasjement i media og fra politisk hold for kvinners rettigheter og likeverd kan også ha styrket deres tro på framtiden.

Tilsvarende studier utført i andre land, blant annet i Canada, har gitt lignende resultater.

Kilde: Folkehelseinstituttet mars 2007
Foto: © iStockphoto.com/iconogenic