Unge med psykiske problemer har risikable sexliv.

Unge voksne med mentale helseproblemer debuterer tidligere seksuelt, har flere partnere og får oftere kjønnssykdommer.

Det viser en ny undersøkelse fra New Zealand. Den viser en klar sammenheng mellom psykiske lidelser og risikable sexliv.

Unge med schizofreni, depresjon, antisosiale lidelser og medikament- eller alkoholavhengighet, har:
- oftere tilfeldig sex
- oftere kjønnssykdommer
- oftere debutert seksuelt som mindreårige (under 16 år)

Personer som lider av mani er også mer utsatt for kjønnssykdommer på grunn av flere seksualpartnere og sjelden bruk av prevensjon.

Sammenhengen mellom et utagerende sexliv og psykiske lidelser blant unge, har til nå vært ukjent. Forskerne mener at det resultatet kan føre til at flere med slike lidelser blir fanget opp.

Resultatet kan også gjøre unge med mentale problemer mer bevisste om den potensielle faren for kjønnssykdommer og uønsket graviditet de er utsatt for. Slik kan de beskytte seg bedre mot den.

992 personer deltok i spørreundersøkelsen. Alle var 21 år gamle.

Kilde: Bandolier