Behandling med både samtaler og medikamenter er det beste alternativet for unge med alvorlige depresjoner.

Det viser en ny undersøkelse i USA.

Studien er den mest omfattende gjort på behandlingsmetoder av deprimert ungdom.

Samtaler forebygger selvmord

Medikamenter som Prozac alene var ikke trygt for noen av tenåringene.

Nesten 15 prosent av Prozac-pasientene rapporterte seriøse selvmordstanker.

Tallet var betraktelig lavere for pasienter som mottok kombinasjonsbehandling eller samtaleterapi på seks prosent.

Forskerne mener det tyder på at psykologsamtaler, kalt kognitiv atferdsterapi, forebygger selvmord blant alvorlig deprimerte unge.

Behandling virker

Over 600 pasienter mellom 12 og 17 år deltok i undersøkelsen som gikk over en periode på ett år.

Ungdommene mottok enten:

- antidepressive medikamenter (Prozac)
- kognitiv atferdsterapi
- kombinasjonsterapi
- placebopiller

Etter tre måneder mente tre av fire som mottok kombinasjonsterapi at de var ”mye bedre” eller ”veldig mye bedre”. To tredjedeler av pasientene som gikk på Prozac oppga det samme. Samtaleterapi alene var derimot ikke bedre enn placebo.

Etter fire måneder mente totalt to tredjedeler av alle pasientene som mottok behandling at de var blitt mye eller veldig mye bedre. Etter ni måneder hadde åtte av ti ungdommer kvittet seg helt eller delvis med depresjonen, uavhengig av behandlingsmetode.

Men en kombinasjonsbehandling viser seg å være det tryggeste alternativet. Forskerne mener resultatene tyder på at de to metodene utfyller hverandre godt. Mens medikamentene setter fart på forbedringsprosessen, kan samtaleterapi beskytte ungdommer spesielt utsatte for selvmord og gi dem evnene til å takle de negative følelsene.

Kilder:
Archives of General Psychiatry 2007
New York Times