Kvinnelige voldsofre har oftere fysiske plager.

Vold øker ikke bare risikoen for mentale lidelser, som angst og depresjon. Kvinner som har vært utsatt for vold får også ofte fysiske plager.

Det viser en ny norsk undersøkelse ved Folkehelseinstituttet publisert i tidsskriftet Journal of General Internal Medicine.

Forskerne tror den økte sykdomsrisikoen skyldes stress.

Flere fysiske og mentale plager

Kvinner som ved flere anledninger har vært utsatt for vold, har tre-fire ganger høyere risiko for kroppslige symptomer og sykdommer enn andre.

Resultatene viser at kvinnene oftere har:

- astma
- migrene
- høyt blodtrykk
- diabetes
- kreft
- skjoldkjertel- og urinveislidelser

Jo flere episoder med misbruk kvinnene hadde opplevd, jo flere fysiske plager og sykdommer hadde de.

Det betyr at vold øker risikoen for fysiske plager og sykdommer, i tillegg til psykiske lidelser.

Skyldes stress og redsel

Den økte sykdomsrisikoen er forårsaket av stress og redsel, tror forskerne.

Tidligere studier har vist at vedvarende stress påvirker ulike organer som hjerte-karsystemet, stoffskiftet og immunforsvaret. Stress senker også muligens smerteterskelen og kan gjøre en mer følsom for fysiske plager.

Forskerne oppfordrer fastlegene til å være oppmerksomme på sammenhengen mellom vold og fysiske sykdommer - i tillegg til psykiske lidelser.

2730 norske kvinner i alderen 18 til 40 år deltok i studien. Forsøkspersonene svarte anonymt på et skjema med spørsmål om fysisk og psykisk helse.

Resultatene viser at en av seks kvinner hadde vært utsatt for fysisk vold i voksen alder.

Flesteparten av deltakerne var mødre. Tre av fire hadde samboer eller ektemann.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Journal of General Internal Medicine