Sosial angst er frykt for situasjoner hvor en blir vurdert av andre.

Hva er sosial angst?

Personer med sosial angst har en har en vedvarende redsel for å bli vurdert av andre mennesker.

Det er helt vanlig å ha prestasjonsangst ved eksamener eller når en må snakke i store forsamlinger. Det kalles derfor ikke ”sosial angst” før angsten er så stor at den hindrer deg i enkle dagligdagse ting som å spørre om hjelp i butikken, ta bussen, delta i selskaper eller gå på jobben.

En er redd for å dumme seg ut foran andre. For å unngå dette kan man velge å holde seg borte fra sosiale sammenhenger. Mange klarer aldri å innlede et parforhold. Andre ser seg nødt til å ende utdanningen eller slutte på jobben.

Risikoen for isolasjon, depresjon og misbruk av alkohol eller andre rusmidler er stor. Flere velger å drikke seg til mot for å delta i sosiale sammenkomster.

Sosial angst blir også kalt for sosial fobi og sosial angstforstyrrelse.

Symptomer

Personer med sosial angst har en sterk angst for å gjøre noe sammen med andre. De har vansker med å holde en normal samtale og ønsker ikke noen form for oppmerksomhet rettet mot seg.

Angsten blir ofte utløst i hvis vedkommende må...:

- snakke når flere mennesker er samlet, for eksempel i et selskap, på jobben eller skolen
- spise eller drikke på offentlige steder, som på kafeer, restauranter eller kantiner
- utføre noe når andre kan se eller høre det
- kommunisere eller komme i kontakt med andre mennesker

Slike og andre sosiale situasjoner kan utløse:

- skjelving
- rødme
- svette
- kvalme
- diaré
- hodepine
- munntørrhet
- hjertebank
- pustebesvær

Symptomene kan utvikle seg til fullt panikkanfall med ubegrunnet frykt og trang til å rømme.

Sosial angst debuterer oftest i 14-16-årsalderen. En regner med at debutalderen er under 20 år hos 95 prosent.

Årsak

Traumatiske hendelser i barndommen, overgrep eller andre psykiske lidelser kan føre til sosial fobi.

De fleste pasienter med sosial angst kan imidlertid ikke knytte diagnosen til en bestemt hendelse eller årsak.

Undersøkelser har vist at arv kan være en faktor. Personer med sosial angst har ofte nær familie med andre former for angst eller depresjoner.

Miljø kan også spille inn. Det er for eksempel funnet en sammenheng mellom veldig kritiske, overbeskyttende foreldre og sosial angst.

Kvinner rammes oftere enn menn.

Behandling

Sosial angst behandles med kognitiv atferdsterapi eller medikamenter.

Kognitiv atferdsterapi

I samarbeid med en terapeut lærer pasienten å forstå de angstfylte omstendighetene på en annen måte.

Tankegang som kan forsterke angsten blir vurdert og endret. Pasienten blir utsatt for ulike sosiale situasjoner og øver opp evnen til å endre reaksjonsmønster når symptomene melder seg.

Medikamenter

Antidepressiva kan hjelpe mot sosial fobi og eventuelt ledsagende depresjon.

Det tar vanligvis fire-seks uker før en er sikker på om medikamentene virker, men den angstdempende effekten kan også komme i løpet av få dager.

Etter 9-12 måneder kan man ofte langsomt trappe ned dosen og etter hvert avslutte behandlingen.