Kognitive psykologiske metoder forebygger depresjon best.

Det viser en rapport Folkehelseinstituttet har utført på vegne av Sosial- og helsedirektoratet.

 

Den har sett på hvilke tiltak som kan hindre:

- depresjon hos personer med lettere depressive symptomer
- tilbakefall hos personer som tidligere har hatt alvorlig depresjon

Forebyggende arbeid bør være en viktig del av helse- og sosialvesenet, mener Folkehelseinstituttet.

Rapporten konkluderer med at kognitive individrettede metoder forebygger depresjon best. Pasientens tanker, forestillinger, oppfatninger og holdninger – og hvordan disse påvirker oppførsel og følelser - står sentralt. Negative tankemønstre skal identifiseres og eventuelt korrigeres.

Tidligere forskning har vist at atferds- og kognitiv terapi er en effektiv kombinasjon som kan avkorte depressive perioder og forebygge alvorlige depresjon ved moderate symptomer. Atferdsterapi fokuserer på økt aktivitetsnivå, sosial ferdighetstrening og problemløsning.

Når det gjelder å hindre depresjon fra å oppstå, finnes det ikke fullt så god dokumentasjon på hvilke metoder som er best egnet.

Tiltak for å bedre arbeidsmiljø og bomiljø bør imidlertid stå sentralt, slår rapporten fast.

Den viktigste delen av det forebyggende arbeidet må baseres på tiltak mot forhold som bidrar til utviklingen av depresjon, som:

- sosial ulikhet
- arbeidsledighet
- dårlig arbeidsmiljø
- diskriminering
- oppløsning av lokalsamfunn

Kilde: Folkehelseinstituttet