Personer som har vokst opp med aktive farsfigurer har færre psykiske problemer. Det å ha en aktiv farsfigur i oppveksten ser ut til å ha større innvirkning enn tidligere antatt.

Det viser en svensk studie ved universitetet i Uppsala.

Forskerne tok for seg 24 tidligere undersøkelser på området, publisert mellom 1987-2007. Totalt ble informasjon fra over 22 300 personer inkludert.

Resultatene tyder på at barn som bor alene med mødrene sine får oftere psykiske problemer sammenlignet med unger som har et hjem med både mor og far.

Regelmessig positiv kontakt med en farsfigur reduserer kriminell oppførsel blant barn fra lave sosioøkonomiske kår. Det kan også stimulere utviklingen av intelligens og språk.

Flere av undersøkelsene forskerne så på viser at personer som har vokst opp med en positiv farsfigur har:

- mindre sjanse for å begynne å røyke
- redusert sannsynlighet for å havne i trøbbel med politiet
- økt sjanse for å utvikle gode forhold blant begge kjønn
- bedre resultater på skolen

Kvinner som har hatt en aktiv farsfigur i oppveksten, har også en tendens til å ha bedre helse som voksne - både psykisk og fysisk.

Forskerne oppfordrer til videre studier på området. De råder også yrkesgrupper som jobber med unger og deres familier til å fokusere mer på forholdet mellom barn og fedre, og hvilke konsekvenser en eventuell mangelfull relasjon kan få.

Kilde: Acta Paediatrica 2008