Vi er ikke bedre enn sauer, viser forskning.

Det har forskere ved University of Leeds funnet ut.

Resultatene viser at dersom fem prosent i en menneskeflokk vet hvor de skal, vil de resterende 95 prosentene følge etter – uten at de er klar over det selv.

Forskerne studerte flere tilfeller hvor en flokk med mennesker ble lukket inn i en stor hall. Deltakerne ble bedt om å gå tilfeldig rundt på området. De fikk ikke lov til å prate eller gestikulere til hverandre og måtte holde en armlengdes avstand til andre personer.

Noen få av dem fikk imidlertid beskjed om å bevege seg i én bestemt retning.

I alle tilfellene fulgte de andre deltakerne etter en stund de få informerte ”lederne”. Hele gruppen beveget seg til slutt samlet - i en selvorganisert, slangeformet struktur.

De aller fleste deltakerne var ikke klar over at de ble ledet av andre.

Forskerne varierte størrelsen på menneskeflokken og antall informerte personer i de ulike forsøkene. Resultatene viser at andelen ”ledere” som trengs for å dirigere hele gjengen, synker når antallet flokkmedlemmer øker.

I store grupper på 200 mennesker eller flere, behøver kun fem prosent av dem å vite hvor de skal for å styre hele flokken.

Forskerne tror studien kan ha stor betydning for arbeid som går ut på å dirigere store menneskehorder, spesielt i krisesituasjoner hvor verbal kommunikasjon ofte er vanskelig.

Kilde: Animal Behaviour Journal