Å jobbe alene, uten andre kollegaer i synsfeltet, øker produktiviteten.

Du er kanskje ikke klar over det selv og de er nok ikke klare over det de heller – men arbeidskollegaene dine setter bremser på deg i arbeidstiden.

Vi mennesker er mest produktive når vi jobber alene, uten andre kollegaer i synsfeltet vårt.

Det viser en undersøkelse ved University of Calgary.

Forskerne observerte deltakerne løse tre enkle oppgaver på en datamaskin i tre ulike situasjoner:

- Den første oppgaven gjorde forsøkspersonene alene.
- Den andre løste de med en annen person i rommet. Vedkommende løste en annen, men liknende oppgave som deltakeren.
- Den tredje gangen jobbet deltakerne igjen alene, men ble fortalt at den andre personen skulle løse oppgaven i et annet rom. Deltakerne fikk kun se resultatet til den andre personen etter at denne var ferdig med oppgaven sin.

Prestasjonene ble klart påvirket av det å ha en annen person i rommet. Deltakerne brukte lengre tid på å løse oppgaven i den andre situasjonen sammenlignet med den første situasjonen hvor de jobbet alene.

Det skyldes en respons-tolkningsmekanisme programmert i sentralnervesystemet vårt. Ser vi et annet menneske utføre en oppgave, vil vi automatisk forestille oss hvordan vi ville løst oppgaven selv.

Forskerne så imidlertid at resultatene forbedret seg i situasjon tre, når partneren forlot rommet. Når man kun fikk se det ferdige resultatet til partneren, engasjerte man seg ikke i løsningen av denne oppgaven underveis.

Forskerne tror studien kan være av betydning for enkelte industrier, spesielt i yrker hvor hurtig og presis oppgaveløsning er viktig.

Studieresultatene tyder på at isolasjon av arbeidstakere, særlig ansatte som utfører meget like oppgaver, hever produktiviteten og sannsynligvis kvaliteten på arbeidet.

Kilde: Journal of Human Movement Science