Medikamenter mot depresjon virker ikke stort bedre enn placebo.

For personer med mild til moderat depresjon virker ikke antidepressiva stort bedre enn placebo (”narremedisin”). Medikamentene viser noe bedre effekt hos alvorlig deprimerte pasienter, men kun fordi responsen på placebo er dårligere.

Det kommer fram av en undersøkelse ved University of Hull, publisert i fagtidsskriftet PLoS Medicine.

Ved å analysere publiserte og upubliserte data fra kliniske studier, så forskerne på virkningen av disse medikamentene:

- Prozac (fluoksetin)
- Seroxat (paroksetin)
- Paxil (paroksetin)
- Effexor (venlafaksin)
- Serzone (nefazodon)

Resultatene viser at kun en liten gruppe pasienter med alvorlig depresjon var tjent med å ta antidepressiva. Ved nærmere analyser ble det imidlertid klart at disse var mindre mottakelige for placebo enn pasienter med mildere former for depresjon. Medikamentene var dermed ikke nødvendigvis mer virkningsfulle.

For pasienter med mild eller moderat depresjon var legemidlene ikke stort mer effektive enn placebo.

Det betyr at de aller fleste som tar antidepressiva antakeligvis ikke burde gjøre det, mener forskerne. De konkluderer med at medikamentell behandling kun bør tilbys alvorlig deprimerte pasienter eller dersom alternative behandlingsmetoder ikke fungerer.

Det frarådes likevel å endre eller avslutte behandlingen på egenhånd. Eventuelle endringer i medisiner til bruk mot depresjon bør kun skje i samnråd med sin lege.

Undersøkelsen er basert på totalt 35 kliniske studier framlagt for the US Food and Drug Administration. Informasjon fra totalt 5 133 personer med depresjon ble inkludert. På grunn av manglende relevante data ble medikamentene Zoloft, Lustral (sertralin) og Cipramil (citalopram) utelatt av undersøkelsen.

Kilder:
PLoS Medicine 2008
British Medical Journal 2008