Mennesker er mest ulykkelige i middelalderen, viser internasjonal forskning.

Lykkefølelsen ser ut til å følge en U-formet kurve. Vi er mest tilfredse ved starten av livet vårt og ved slutten. Mest nedfor er vi i 40-50-årsalderen.

Det viser en undersøkelse ved University of Warwick og Dartmouth College. Informasjon fra over to millioner mennesker fra 80 ulike nasjoner ble studert - inkludert data fra Norge, Danmark, Sverige, Island og Finland.

Globalt fenomen

Resultatene viser at britiske menn og kvinner var mest deprimerte i 44-årsalderen. I USA var kvinner mest ulykkelige da de var 40 og menn da de var 50.

Lykkekurven følger den samme U-formen hos befolkningen i de 72 andre landene i studien.

Det betyr at depresjon midtveis i livet er et globalt fenomen. Det er ikke forårsaket av barn, skilsmisse, endringer i arbeidssituasjonen eller andre sosioøkonomiske forhold. ”Midtlivskrisen” rammer både menn og kvinner, single og gifte, rike og fattige, foreldre og barnløse.

I 50-årene begynner de fleste å se lyst på livet igjen. I 70-årsalderen, hvis du fremdeles er ved fysisk god helse, vil du i gjennomsnitt være like lykkelig som en 20-åring.

Mulige årsaker

Å gjøre folk oppmerksomme på den U-formede lykkekurven og at depresjoner dermed er normalt hos middelaldrende mennesker, kan kanskje hjelpe dem med å takle denne perioden bedre, håper forskerne.

Hvorfor livet har en U-formet lykkekurve, er de imidlertid ikke sikre på. Det kan muligens skyldes at:

- en i middelalderen ofte innser at drømmer ikke vil bli virkeliggjort
- en begynner å verdsette livet mer etter hvert som en blir eldre
- mennesker som er lykkelige har en tendens til å leve lengre enn de som er misfornøyde

Kilde: Social Science & Medicine