Hissigpropper bruker lengre tid på hele skader, viser forskning.

Det såkalte stresshormonet, kortisol, ser ut til å påvirke helingsprosessen. Sår hos temperamentsfulle personer bruker lengre tid på å gro.

Det viser en studie ved Ohio State University.

Tidligere forskning har antydet at stress reduserer immmunforsvaret og sinker tilheling av skader.

Undersøkelser har blant annet vist at små sår bruker mer tid på å gro hos pårørende til demenspasienter. Det samme gjør sår hos studenter som er midt oppi eksamensperioder.

Forskere ved Ohio State University ønsket å finne ut om sinne hadde en tilsvarende innvirkning på helingsprosessen.

Om lag 100 frivillige personer deltok i studien. Alle fikk lagd et lite sår på armen.

Deltakerne ble delt inn i tre ulike grupper etter atferd:

1. De som holdt sinne for seg selv
2. De som uttrykte sinnet sitt til andre
3. De som ”fløy i taket”

Resultatene viser at sår hos personer i gruppe 1 og gruppe 2 brukte omtrent lik tid på å heles.

Skadene hos hissigproppene i gruppe 3 grodde tregere. Sjansen for at disse deltakerne brukte mer enn fire dager på å heles, var hele fire ganger større sammenlignet med de andre deltakerne.

Kilde:
Brain, Behavior and Immunity