Kvinner som viser sinne blir sett på som mindre kompetente i jobben.

Menn som gir uttrykk for sinne blir respektert og vurdert som dyktige. Dersom en kvinne viser temperament, blir hun derimot sett på som mindre kompetent.

Det viser en undersøkelse ved universitetene Yale og Northwestern.

Nøytrale kvinner gir best inntrykk

Forskerne har foretatt tre ulike studier av problemstillingen. I alle forsøkene ble både menn og kvinner vist videoer hvor skuespillere av begge kjønn etterlignet en rekke jobbsøkingssituasjoner. Jobbene som ble ”søkt” på var innen både høy- og lavstatus yrker.

Deltakerne så videoer hvor ”arbeidssøkerne” var:

- sinte
- følelsesmessig nøytrale
- triste

De ble så bedt om å rangere kandidatene etter:

- hvor mye ansvar de burde få
- hvor kompetente de virket
- hvorvidt de syntes at personen skulle bli ansatt
- hvor høy lønn han/hun eventuelt burde få

Både mannlige og kvinnelige deltakere mente det samme: Sinte menn fortjente mer ansvar, høyere lønn og ble oppfattet som mer kompetente enn sinte kvinner – i alle typer jobber.

Dersom kvinnene holdt seg rolige og følelsemessig nøytrale under jobbintervjuet, ble de imidlertid verdsatt like høyt som menn.

Hjelper å forklare årsaken til sinnet

For kvinner kan det hjelpe å forklare hvorfor en blir hissig, viser studien.

Når de kvinnelige skuespillerne fortalte hvorfor de reagerte slik de gjorde, hadde deltakerne en tendens til å mildne og verdsette dem litt høyere.

For menn kan det å forklare sinnet derimot være skadelig i en jobbsøkingssituasjon. Det kan skyldes en oppfatning om at autoritære menn ikke behøver å forklare seg, og folk anser det dermed som en svakhet, mener forskerne.

Sinne hos kvinner, som ikke blir forklart, blir kun akseptert dersom det er for å forsvare et familiemedlem.

I videoer hvor skuespillerne uttrykte tristhet, ble kvinner rangert likt med menn når det kom til ansvar og kompetanse, men ikke når det gjaldt lønn.

Kilde:
Psychological Science 2008