Å bli en del av det norske samfunnet gir bedre psykisk helse for menn, men ikke for kvinner.

Sosial integrasjon har positiv effekt på mentalhelsen til ikke-vestlige mannlige innvandrere. For kvinner gir derimot integrasjon en økt risiko for psykiske plager.

Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

En mulig forklaring på dette er at sosial integrasjon i vestlige land utfordrer tradisjonell kvinnelige kjønnsroller fra ikke-vestlige land mer enn mannlige kjønnsroller, mener forskerne.

Innvandrerkvinnene opplever oftere:

- normkonflikt
- truet selvfølelse
- tap av identitetsfølelse

Mens kvinners liv er begrenset til familien i flere ikke-vestlige land, bryter slike tradisjoner sterkt med den norske kvinnerollen.

Sosial integrasjon kan også bidra til psykiske plager ved at enkelte menn ikke ønsker at kvinner skal søke kontakt med det norske samfunnet, tror forskerne.

De understreker at det antakeligvis finnes betydelige variasjoner innen forskjellige ikke-vestlige land når det gjelder konsekvensene av integrasjon. Dataene uten at dette frakommer i dataene fra denne undersøkelsen.

I studien ble ikke-vestlige innvandrere definert som kvinner og menn født i Øst-Europa, Asia eller Afrika. Vestlige innvandrere ble definert som kvinner og menn født i Vest-Europa eller Amerika.

Undersøkelsen er basert på data fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO), 2000-2001. Informasjon fra hele 16 000 deltakere er inkludert i studien.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health