Medisin for barn og unge med ADHD demper symptomer hos voksne med den samme diagnosen.

Metylfenidat (Concerta®) kan også redusere ADHD-plager hos voksne, viser en europeisk samarbeidsundersøkelse publisert i fagtidsskriftet Biological Psychiatry.

Concerta® brukes i behandlingen av barn (over seks år) og ungdom med ADHD. Legemidlet er foreløpig ikke godkjent til bruk av voksne med den samme lidelsen.

Reduserer symptomer

402 voksne pasienter med ADHD fra 13 forskjellige land deltok i forsøket. Deltakerne ble enten gitt tabletter med metylfenidat (Concerta®) eller placebo (narrepiller) over en periode på fem uker.

Pasientene i Conerta®-gruppen fikk tre forskjellige doser metylfenidat:

- 18 milligram daglig
- 36 milligram daglig
- 72 milligram daglig

Resultatene viser at plagene til deltakerne som tok metylfenidat ble betydelig redusert sammenlignet med deltakerne som fikk narrepiller. Ved hjelp av CAAR (Conners Adult ADHD Rating Scale) – et verktøy til å vurdere ADHD-symptomer hos voksne – studerte forskerne virkningen av Concerta®.

Placebogruppen opplevde en total forbedring på 7.6 poeng. Deltakerne som fikk 18 mg, 36 mg og 72 mg metylfenidat daglig bedret poengsummen med henholdsvis 10.6, 11.5 og 13.7 poeng. Effekten var størst under den første behandlingsuken, men symptomene avtok gjennom hele studieperioden.

Like bivirkninger

Bivirkningene de voksne deltakerne fikk stemmer godt overens med dem barn og ungdom har ved bruk av metylfenidat.

De vanligste bivirkningene var:

- redusert appetitt
- hodepine
- søvnvansker
- kvalme
- tørr munn

Behandling med Concerta® var også forbundet med økt blodtrykk hos deltakerne.

Forskerne konkluderer med at metylfenidat har god effekt mot ADHD hos voksne, og at legemiddelets sikkerhetsprofil ser ut til å være den samme for voksne som for barn og ungdom.

Les mer om Concerta® på Helsenetts behandlingssider.

Kilde: Biological Psychiatry