Konsultasjoner

Siri hadde brennende smerter i underlivet som kun avtok ved urinering.

For tjue år siden omkom Kjersti sin mann i en arbeidsulykke. På den tiden hadde hun vært hjemmeværende av hensyn til barna, men etter at mannen døde hadde hun tatt lønnet arbeid for å kunne beholde boligen. Barna var nå voksne. Den eldste hadde stiftet egen familie, og den andre hadde fått jobb i utlandet. Kjersti bodde derfor alene. Hun hadde foreløpig ikke ønsket å finne en ny partner.

Olav kom til meg for litt over et år siden kort tid etter at han ble pensjonist.

Morten hadde hatt et nyresteinsanfall for noen uker siden. Steinen hadde etter hvert kommet ut av seg selv og han var nå smertefri.

Fire år gamle August hadde blærekatarr, som er sjeldent hos smågutter.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg