Ulykker og Skader

Spørsmål: For snart en uke siden falt min mor og slo hodet da hun arbeidet i hagen. Jeg var heldigvis sammen med henne og fikk tatt henne med til legevakten. Der ble hun undersøkt og utover en stor kul i hodet hadde ikke fallet ført til noe alvorlig. Legen mente kulen var såpass stor fordi min mor bruker blodfortynnende medisin. Det bekymrer meg en del fordi hun er mye svimmel og ustødig. Jeg har tenkt på hva som kunne ha skjedd hvis hun var alene.

Spørsmål: Min mann har fått diagnosen Alzheimer. Sykdommen har ikke kommet langt, så han klarer seg egentlig bra stort sett. Kan han fortsette å kjøre bil, eller bør han slutte å kjøre?

Småbarn faller som regel i ett sett, men er det noen fallulykker som er viktigere å forebygge enn andre?

Småbarn må tåle noen knall og fall og skrubbsår i løpet av oppveksten. Men det er viktig å prøve å forebygge de fallulykkene som kan gi alvorlige og ofte livstruende skader.

Vi lar kaffetrakteren stå i stikkontakten hele tiden, og vaskemaskinen går mens vi sover. Samtidig øker tallet på boligbranner på grunn av elektrisk utstyr.

Hvordan du kan unngå å bli bitt, og hvordan et eventuelt sår skal behandles.

Planter og forgiftninger

Ved et akutt forgiftningstilfelle må du avbryte og straks ringe Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00, lege eller ambulanse.

Ring også Giftinformasjonenfor spesifikk informasjon om f.eks en plante. På apoteket kan du få 4 brosjyrer med illustrasjoner fra Giftinformasjonen. Hvert år skjer det flere uhell, spesielt med barn som har en tendens til å putte alt i munnen. Planter kan lukte godt , men allikevel vaeligre farlige.

På hvilke måter kan småbarn bli kvalt?

De kan sette noe fast i halsen, få tildekket nese og munn slik at de ikke får puste, vikle seg inn i snorer eller ledninger eller på ulike måter bli hengende fast etter hodet.

Kan du badevettreglene?

Jerntabletter finnes i de fleste hjem og kan virke som et uskyldig legemiddel.

Badet er godt, varmt og behagelig. Her blir vi rene så vi kan møte verden påny. Skjer det ulykker her, da?

Ja, dessverre. De vanligste er fall, forbrenning og glatte gulv.

I Vietnam-krigen brukte feltlegene superlim til å lukke sår. Er det trygt?

Siden 1936 har Norge hatt en promillegrense som definerer når man er påvirket og dermed ikke har lov til å kjøre bil. Grensen var opprinnelig på 0,5 promille, men ble i 2001 redusert til 0,2 promille.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg